Myndigheten för press, radio och tv

Remissvar gällande En moderniserad radio- och tv-lag

Dela
MPRT har tagit del av betänkandet "En moderniserad radio- och tv-lag - genomförande av ändringar i AV-direktivet" (SOU 2019:39). MPRT tillstyrker de förslag som utredningen lämnar och delar dess bedömningar i stort.

Sammanfattning

Myndigheten föreslår dock att en definition av begreppet redaktionellt beslut införs i radio- och tv-lagen. MPRT anser även att ett beslut om att registrera en leverantör bör utgöra en presumtion för att radio- och tv-lagen är tillämplig. Myndigheten bör också ges en större möjlighet att självständigt besluta om registrering och på vilken grund registrering ska ske.

MPRT ser positivt på utredningens förslag om att myndigheten ges i uppdrag att medverka till samreglering inom AV-direktivets område. MPRT är även positiv till att möjligheten att anmäla intrång i privatlivet utvidgas till att även omfatta publiceringar på webben genom självreglering. Myndigheten vill dock peka på vissa svårigheter i genomförandet. Det kan också vara rimligt att avvakta 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommittés slutsatser i fråga om villkor för public service på internet.

Det finns i förslaget inga sanktioner kopplade till den föreslagna bestämmelsen i 5a kap. 2 och 4 §§ radio- och tv-lagen om att leverantörer av videodelningsplattformar ska vidta lämpliga åtgärder. MPRT föreslår att en sådan sanktion införs. Även i andra fall bör en sanktionsmöjlighet införas.

I fråga om skydd av minderåriga och krav på information kan det finnas en risk att detta krav blir otydligare än nuvarande krav på varning för vissa program. Det viktigt att det föreslagna informationssystemet inte försämrar det nuvarande skyddet.

Det kan vidare finnas anledning att fortsatt utreda frågan om överliggande inslag och ändringar i tv-sändningar och beställ-tv.

Det är viktigt att MPRT:s roll vad gäller den föreslagna kontaktpunkten online i tillgänglighetsfrågor görs tydlig genom avgränsningar och riktlinjer.

Det finns anledning att göra en ny översyn av vidaresändningsplikten. I en sådan utredning kan även frågan om upptäckbarhet i onlinemiljö ingå. Även frågan om beställradio som tillhandahålls av annan än public service bör omfattas av bestämmelser i radio- och tv-lagen bör utredas.

MPRT vill särskilt framhålla att flertalet av de förslag utredningen lägger fram kommer, om de genomförs, att innebära nya och utökade uppgifter för myndigheten vilket medför ett ökat behov av resurser. Myndigheten bedömer att behov finns av en anslagsökning motsvarande 1 miljon kronor från och med 2020 och ytterligare 2 miljoner kronor i nivå från och med 2021.

MPRT har inte några synpunkter på utredningens författningsförslag, ikraftträdande eller författningskommentar.

Läs hela remissvaret nedan.

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum