Umeå kommun

Nya avgifter för hemtjänst, hemsjukvård och dagvård

Dela
Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost i socialtjänsten höjs från och med 1 april 2020, enligt beslut av kommunfullmäktige. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som kommunen har betydande ekonomiska utmaningar och därför måste intäkterna öka.

Avgift för hemtjänst kommer enligt beslutet att vara i tre nivåer:

  1. Upp till 15 timmar/månad; 425 kr/månad
  2. 15,01 timmar−35 timmar/månad; 1 275 kr/månad
  3. Från 35,01 timmar/månad; 2 125 kr/månad

Vad innebär det i övrigt?

  • Städinsatser kommer att ha en egen avgift.
  • I avgiften ingår även ledsagning, som tidigare har varit avgiftsfritt.
  • Avgift för telefonservice och matdistribution är en nyhet.
  • Avgiften för trygghetslarm har höjts och avgiften för medboende/parboende har blivit tydligare.
  • Avgift för registrerad och övertagen hemsjukvårdspatient tas ut som månadsavgift och ingår i högkostnadsskyddet.
  • Avgift för ”socialt innehåll” vid särskilt boende tas bort.

Ökade behov

Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som kommunen som många andra kommuner har betydande ekonomiska utmaningar, och därför måste intäkterna öka. Umeå kommun har i dag förhållandevis låga avgifter, så höjningen är också en anpassning till avgiftsnivåer i likvärdiga kommuner. Avgiftsmodellen ska också göra att personer som har möjlighet att betala mer ska göra det och att fler ska kunna bo kvar hemma.

Oenigt beslut

Vänsterpartiet yrkade på att förslaget skulle avslås, med stöd av Sverigedemokraterna och Arbetarpartiet, och menade att det skulle innebära stora ekonomiska påfrestningar för den enskilde med relativt små intäkter för kommunen. Men, kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget efter omröstning.

Mer information:

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost (beslutshandling) finns tillfälligt publicerad för medier på www.umea.se/handlingar.

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye