Akademiska sjukhuset

Akademiska får nationellt ansvar för kraniofacial kirurgi

Dela

Operation av missbildningar i skalle eller ansikte, så kallad kraniofacial kirurgi, ska koncentreras till färre platser i landet. Nu står det klart att Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset får nationellt ansvar för denna vård.  Det handlar om cirka hundra fall årligen. Flertalet patienter har en medfödd skallmissbildning kallad kraniosynostos, vilket innebär att skallbenet slutit sig för tidigt.

– Rikssjukvårdsuppdraget är en kvalitetsstämpel för den ansikts- och skallkirurgi som bedrivs vid Akademiska sjukhuset.  Vi räknar med ett 50-tal fler operationer och 100 fler vårddygn inom neurointensiven per år, säger Morten Kildal, verksamhetschef för plastik- och käkkirurgi.

I uppdraget ingår framförallt operationer vid medfödda skallmissbildningar (kraniosynostoser), missbildningssyndrom, medfödda skallmissbildningar och defekter samt hypertelorism som bland annat innebär att patienten har en näsmissbildning och att ögonen ligger på för långt avstånd till varandra.

Nationellt ansvar under fem år
Det är Socialstyrelsen som beslutar vilka sjukhus/landsting som får ansvaret för rikssjukvård. Uppdraget gäller under fem år och utvärderas årligen. Tre kriterier är avgörande: sjukdomen/tillståndet ska vara ovanligt, diagnos/behandling vara komplicerad, resurskrävande med krav på specialkompetens.

Hittills har sju områden centraliserats: svåra brännskador (Akademiska och Linköping), hjärtkirurgi på vuxna (Sahlgrenska och Lund), hjärtkirurgi/pacemakerisättning på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel (Sahlgrenska och Lund),  levertransplantation (Karolinska och Sahlgrenska), lungtransplantation (Sahlgrenska och Lund) och ögononkologi (S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm).

Den kraniofaciala vården bygger på ett nära samarbete mellan en rad specialister. I det kraniofaciala teamet på Akademiska sjukhuset ingår plastikkirurger, neurokirurger, käkkirurger, ortodontister, öron-näs-halsläkare, foniatrer, logopeder, narkosläkare, ögonläkare, barnläkare och röntgenläkare.

– En ökad centralisering av vården gynnar vårdkvaliteten, utvecklingen och forskningen. Även patienter med snarliknande tillstånd och behov av snarlika behandlingar vinner på att vården koncentreras till färre platser. Inom forskningen finns klara fördelar med större patientunderlag och bättre möjligheter till uppföljning, säger Daniel Nowinski, plastikkirurg och ansvarig överläkare.

Enligt neurokirurgerna Per Enblad och Pelle Nilsson är det mycket positivt att den multidisciplinära verksamheten som byggts upp nu kan utvecklas vidare i större skala. Detta kommer att gynna den högspecialicerade vården och forskningen generellt vilket är av största vikt för Akademiska sjukhusets framtid som universitetssjukhus.

Nyckelord

Kontakter

Elisabeth TyskPresschef - Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall, kan chefsläkarjouren kontaktas via växeln 018-611 00 00.

Tel:018-611 96 11 070-622 24 21elisabeth.tysk@akademiska.se

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn21.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Akademiska bidrar till införande av ny pacemakerteknik i Polen12.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under 35 år har Akademiska sjukhuset opererat in diafragmal pacemaker på över 40 patienter. Sjukhuset är ett av få centra i Europa med stor erfarenhet av denna behandlingsmetod. Sedan 2006 har, utöver patienter från Sverige, även patienter från Estland, Danmark, Norge, Polen, Ungern och England opererats med DP. Nu har ett samarbete inletts med neurokirurger vid Copernicussjukhuset i Gdansk för att införa operationstekniken i Polen.

Nytt centrum för läkemedel inom avancerad terapi etableras på Akademiska8.9.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala och Uppsala universitet har en gedigen erfarenhet och stor kompetens inom läkemedel för avancerad terapi (ATMP), dvs cell- och genterapi samt vävnadtekniska produkter. Nu samlar aktörerna verksamheten formellt inom ett centrum på Akademiska som ska bidra med stödstrukturer för de forskare som vill utveckla och/eller behandla patienter med ATMP. Målet är att fler patienter ska gagnas av utvecklingen och få del av nya behandlingar, samt underlätta samarbete. ATMP-centrum Uppsala invigs fredagen den 8 september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum