Umeå kommun

Viktigt med gemensamt ansvar för att stoppa bilbränder

Dela
Umeå kommun, myndigheter, föreningar, företag och allmänhet har ett gemensamt ansvar att stoppa utvecklingen med bilbränder och skadegörelse som har pågått under våren. Det anser kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) med anledning av det under helgen åter igen anlades bilbränder i Umeå.

– Det här är självklart oerhört allvarligt och vi ska göra allt vi kan från kommunens sida för att underlätta polisens arbete. Men det räcker inte. Alla måste ta sitt ansvar och bidra för att skapa ett tryggare Umeå, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

För närvarande är Umeå den största kommunen i Sverige som inte har ett utsatt område och ambitionen från kommunens sida är att det ska fortsätta vara så.

Umeå kommun har sedan 2017 arbetat brottsförebyggande genom uppdraget Umeå växer-tryggt och säkert tillsammans med polisen i de nordöstra stadsdelarna i Umeå där helgens bilbränder anlades. I detta arbete ingår bland annat att:

  • Fältgruppen har prioriterat och ökat sin närvaro i de nordöstra stadsdelarna.
  • Metoden Människan bakom uniformen har införts för att öka tilliten till samhällets myndigheter.
  • Fältgruppen och fritidsgårdarna inför sommaren kommer göra en gemensam sommarplanering så att unga fångas upp och får bra sysselsättning hela sommaren.
  • Stärka samverkan polisen, fritidsgårdarna, skolan och socialtjänsten.

Vidare arbetar Umeå kommun med stöd till olika föreningar för fritidsverksamhet och inte minst bedrivs ett arbete inom skolan för att barn och unga i riskzon tidigt ska fångas upp och få den hjälp de behöver. Kommunen arbetar också brottsförebyggande genom att följa trygghetsläget och snabbt åtgärda inrapporterade problem i de nordöstra stadsdelarna tillsammans med polisen och fastighetsägare.

– Det här handlar om allvarlig brottslighet och nu är det viktigt att alla som har sett, hört eller vet något om detta kontaktar polisen så att rättvisan får ha sin gång. Det är allas vårt ansvar, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye