Solna stad

Tillsammans för klimatet – kampanj för minskad klimatpåverkan i Solna

Dela
Hur Solna stad, Solnabor, näringsliv och civilsamhälle tillsammans kan minska negativ klimatpåverkan – det är fokus i den kampanj som nu lanseras och kommer att leva under hösten och hela nästa år, med avstamp i Solna stads klimatstrategi.

Solna stad gör nu en särskild satsning på kommunikation och kunskap om hur vi tillsammans – stadens verksamheter, medborgare, företag och föreningsliv – kan bidra till minskad klimatpåverkan. Kampanjen kommer att synas på flera håll i staden från och med vecka 42.

– Nu växlar vi upp arbetet med Solna stads klimatstrategi och lanserar kampanjen ”Tillsammans för klimatet”. Vi lyfter både stadens arbete för minskad klimatpåverkan och hur vi tillsammans med Solnabor, näringsliv och föreningar bidrar till en hållbar stadsutveckling och tillväxt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Solna stad har en ambitiös klimatstrategi med tydliga mål för våra verksamheter, men att minska negativ klimatpåverkan är ett grupparbete. Därför gör vi nu en särskild satsning på kommunikation och kunskap för att samla flera goda krafter från näringslivet, civilsamhället men också Solnaborna själva för att lyckas med målet att tillsammans skapa en klimatneutral stad, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Minskad klimatpåverkan i vardagen

På stadsbiblioteket i Solna centrum kommer en utställning att finnas som både lyfter de övergripande målen i stadens klimatstrategi och ger praktiska tips för hur Solnabor kan bidra till minskad klimatpåverkan i vardagen – vad gäller till exempel energianvändning, matavfall och resor. Samlad information kommer också att finnas på stadens webbplats: solna.se/klimatneutralstad

Klimatneutral stad

Solna ska vara en klimatneutral stad 2045 och redan 2035 ska Solna stad vara en klimatneutral organisation. Det innebär hundra procent klimatneutralt resande och transporter, energiproduktion och energianvändning samt hantering av avfall och livsmedel. Andra delar i klimatstrategin handlar om utbyggd infrastruktur för laddning av elbilar, ökad insamling av matavfall och ökad samverkan med näringslivet kring klimatfrågor.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.