Hermods AB

Ny bok om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vägleder ämnesundervisningen inom vuxenutbildningen

Dela
Studieovana vuxna har svårt att ta till sig kunskapen inom vuxenutbildningen där det ofta är skolspråket som ställer till det. Författaren Annsofie Engborg har givit ut boken Att undervisa vuxna — språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där syftet är att ge lärare inom bland annat Komvux kunskap om hur undervisningen kan bli enklare att förstå för vuxenelever.
Foto: Mats Högberg
Foto: Mats Högberg

- Målet med boken är att få lärare att förstå vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är och att ge eleverna den undervisning som de behöver och har rätt till, säger Annsofie Engborg.

Annsofie Engborg är utbildad och erfaren Komvuxlärare inom svenska, sfi och svenska som andraspråk. Hon arbetar idag som chefredaktör på Sfi-lärartidningen och deltid på Hermods med affärsutveckling inom sfi samt ingår i projektledningsgruppen för satsningen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för hela Komvux.

Kan du berätta lite kort om din bok och varför du skrivit den?

- Boken Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vänder sig till lärare inom Komvux, folkhögskola och studieförbund. Jag har skrivit den för att ge lärare och skolledare en genomgång av varför alla ämnes- och yrkeslärare behöver ha ett språkligt perspektiv i sin undervisning.

Många som studerar inom vuxenutbildningen och folkbildningen har inte studerat på många år. Dessutom finns en språklig utmaning. 96 procent av eleverna inom grundläggande kommunal utbildning har utländsk bakgrund och elva procent av samtliga elever på grundläggande nivå blir inte godkända (Skolverket 2019).

- Majoriteten av dagens komvuxelever har inte svenska som modersmål. Det är därför en dubbel utmaning för dem i sina studier – att lära sig ett nytt innehåll på ett nytt språk. Men även för de elever som har svenska som modersmål är det en utmaning att förstå och använda både skolspråket och ämnesspråket. Att gå från vardagsspråket och in i skolspråket är ett stort steg, berättar Annsofie Engborg.

 Hur skiljer sig undervisningen för vuxna till skillnad från barnens?

- Att undervisa vuxna är något helt annat än att undervisa barn. Vuxnas lärprocesser är också annorlunda än barns där vuxenelever har en rad olika kunskaper och erfarenheter med sig i undervisningen.Gynnsam kunskapsutveckling bygger på att eleven kan relatera den nya kunskapen till den befintliga tankestrukturen. För alla som lär sig, särskilt för vuxna, är det viktigt med ett resursperspektiv. Detta innebär att lärare visar en tro på att eleven kan lära sig och kan lyckas med sina studier samt att både läraren och eleven har insikt om att eleven har kunskaper, erfarenheter och förmågor som är användbara i kunskapsutvecklingen, avslutar Annsofie Engborg. 

Om författaren

Annsofie Engborg, fil. kand, är lärarfortbildare och har bakgrund som lärare inom vuxenutbildning (sv, sva och re). Hon arbetar just nu som affärsutvecklare och processledare inom sfi hos Hermods och även som projekt- och produktionsledare, redaktör och skribent. Hon är bland annat författare till Digital kompetens för sfi-lärare, Gothia Fortbildning, och läromedlet Svenska etc, Liber AB.

Om boken

Titel: Att undervisa vuxna – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Utgivning: 2 oktober 2020
ISBN: 978-91-7741-184-0
Sidor: 224
Pris: Gothia Fortbildning 260 kr (exkl moms), Adlibris 308 kr, Bokus 298 krBoken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Bläddra i boken här: https://www.smakprov.se/bok/kartong/att-undervisa-vuxna-sprak-och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-9789177411840/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mats Högberg
Foto: Mats Högberg
Ladda ned bild

Om

Hermods AB
Hermods AB
Adolf Fredriks kyrkogata 2
111 37 Stockholm

08-410 251 00https://www.hermods.se/

Hermods AB grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra komvuxutbildningar, yrkeshögskola, sfi och distansgymnasium utbildar årligen över 70 000 studerande och elever. Vår vision är att vara ledande i utbildning för vuxna och därigenom delaktiga i inkludering och förbereder för arbetslivet. Hermods ingår i Academedia, som genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande vill skapa en bättre framtid.

Följ Hermods AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hermods AB

HERMODS YRKESHÖGSKOLA FORTSÄTTER ATT EXPANDERA EFTER MYNDIGHETENS BEVILJANDE AV KORTA YH-KURSER SOM STARTAR TILL HÖSTEN26.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

─ YH-kurser är ett relativt nytt koncept inom Yrkeshögskolan och fokuserar på utveckling och omställning av relevant kompetens för den som redan är yrkesverksam, med syfte att möta arbetslivets förändrade behov och krav. Kurserna utvecklar Yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att snabbare svara mot arbetslivet behov av breddad och förnyad kompetens. I syfte att snabbt hänga med i den utveckling som sker. För att kurserna lättare ska kunna kombineras med jobb är de flexiblare avseende studietakt och studieform, vi bedriver dem på halvfart eller trekvartsfart på distans. Hermods Yrkeshögskola välkomnar expansionen av YH-kurser då det är tydligt att det finns ett stort behov av snabb omställning och kompetensutveckling inom flera olika branscher. Kurserna är framtagna tillsammans med ledningsgrupperna för våra YH-program och med input från våra olika branschråd. Även här blir våra yrkeshögskoleutbildningar en viktig del i det livslånga lärandet, säger Anette Wahlg

Hermods Yrkeshögskola fortsätter tillväxtresan efter myndighetens tilldelning av YH-program för 202312.1.2023 16:34:59 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för Yrkeshögskolan gav idag sitt besked om vilka nya yrkeshögskoleprogram som landets YH-anordnare beviljats starta hösten 2023. Hermods Yrkeshögskola fortsätter att expandera i årets ansökningsomgång där ett viktigt fokus ligger inom teknik och samhällsbyggnad men även grön näring, hållbarhet och energi. Hermods Yrkeshögskola startar sex helt nya utbildningar och expanderar befintliga utbildningar på fler orter i höst.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum