Umeå kommun

Ny fladdermusart upptäckt i Västerbotten

Dela
Lagom till halloween har experter konstaterat en ny fladdermusart nummer elva i Västerbotten. Läten från dammfladdermus (Myotis dasycneme) har fångats upp på ljudinspelningar vid Skeppsvik utanför Sävar.
Foto:Jens Rydell
Foto:Jens Rydell

Det är naturvårdarna på Umeå kommun som gjort inspelningarna med hjälp av en automatisk ljuddetektor. Inspelningarna gjordes redan sommaren 2018, men för att säkerställa vilken art ljuden kom från har några av Sveriges främsta fladdermusexperter varit inblandade. Att det blev så stort pådrag beror på att inspelningsplatsen ligger drygt 400 km norr om den tidigare kända norra utbredningsgränsen i Uppland.

Okänd i länet

Än så länge vet vi ganska lite om dammfladdermusens status i Västerbotten. I somras gjorde Länsstyrelsen inspelningar av fladdermusläten på flera platser i länet. De ska nu gås igenom och artbestämmas, då får vi se om ljud från dammfladdermus dyker upp på fler inspelningar.

Jagar nära vatten

Dammfladdermusen är en medelstor art med ett vingspann på upp mot 30 cm. Den jagar mest nära vatten och har relativt stora fötter som används för att plocka insekter direkt från vattenytan. Över havet kan den även plocka upp små kräftdjur ur vattnet. Arten har ökat i Sverige på senare år, men den har hittills bara varit känd i de södra delarna av landet.

Läs mer om Umeå kommuns inventering av fladdermöss här: https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/naturvardparker/naturvard/inventeringavfladdermoss.4.4b297d5c1558de07ab0129cc.html

För mer information: 

Marlene Olsson
naturvårdare
090-16 16 86
070-330 59 25
marlene.olsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto:Jens Rydell
Foto:Jens Rydell
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye