Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Näringslivet kommenterar cybersäkerhetscentret: ”Äntligen”

Dela
Idag på Nobeldagen kom äntligen beslutet om inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter. Ett oerhört viktigt och efterlängtat beslut mot ett säkrare digitalt samhälle.

Cyberhoten är omfattande och inrättandet av ett cybersäkerhetscenter skickar en signal att Sverige - tillsammans - kommer att göra vad vi kan för att det inte ska bli enkelt att attackera vårt samhälle. Regeringens beslut idag innebär att fyra myndigheter får i uppdrag att inrätta ett center för att kraftsamla den förmåga och kunskap som myndigheterna besitter på området.

– För framgång är det viktigt att centret är operativt – inte endast strategiskt. Det är positivt att samverkan med näringslivet understryks, vilket bör omfatta såväl en gemensam lägesbild som en samverkan med företagen om hot- och riskinformation, konstaterar Annika Avén, ansvarig för cyberförsvarsfrågor vid Säkerhets- och försvarsföretagen.

På presskonferensen idag underströk försvarsministern att företag attackeras av aktörer i syfte att stjäla information, varför attackerna utgör ett hot för företagens konkurrenskraft, arbetstillfällen och vår välfärd.

– Den målbild vi ser för cybersäkerhetscentret är att centret på ett trovärdigt sätt ska bidra till att stärka Sveriges samlade cybersäkerhet och cyberförsvar. Beskedet idag är ett hoppfullt steg i rätt riktning, men det återstår frågor om tydlig ansvarsfördelning och mandat för centret, avslutar Annika Avén.

Läs även: Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter

Nyckelord

Kontakter

Om

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Storgatan 5
114 44 Stockholm

08-782 08 50https://soff.se/

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye