Alecta

Stabil avkastning för Alecta 2020 trots turbulent omvärld

Dela
Alectas finansiella rapport helåret 2020. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 december 2019.
Magnus Billing, foto: Evelina Carborn
Magnus Billing, foto: Evelina Carborn
  • Avkastningen under 2020 var 6,6 procent (20,3) för premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension och 4,7 procent (14,1) för förmånsbestämd försäkring.
  • Alecta Optimal Pensions avkastning var 7,4 procent (7,7) i årstakt senaste femårsperioden.
  • Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 5,6 procent (5,8) i årstakt senaste femårsperioden.
  • Solvensgrad för koncernen var 167 procent (169).
  • Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).
  • Kapitalförvaltningskostnadsprocenten 0,022 (0,022).
  • Förmånsbestämda pensionsutbetalningarna höjdes med 0,39 procent, motsvarande inflationstakten.
  • Bibehållen premiereduktion med 65 procent för sjuk- och premiebefrielseförsäkring innebar knappt 4 miljarder kronor i återbäring till kundföretagen.
  • Nytt internetkontor för Alectas företags- och ombudskunder lanserades.
  • Utsågs till förval inom försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP för 2021–2024.

- Pandemin präglade 2020 och innebar en stor utmaning för hela samhället och för Alecta. Tack vare fantastiska medarbetare lyckades vi upprätthålla en hög servicenivå till kunderna och leverera en god avkastning. Alecta har en fortsatt stark balansräkning och god solvens, samt ett positivt kassaflöde, vilket gjorde att vi kunde ge tillbaka till kunderna, genom höjda förmånsbestämda pensioner till cirka 1,6 miljoner privatkunder och återbäring på 4 miljarder kronor till våra företagskunder. Det är ett styrkebesked för vår affärsmodell och borgar för trygghet för såväl nuvarande som framtida pensionärer, säger Magnus Billing, vd Alecta.

Året inleddes med stigande aktiemarknader, men spridningen av Covid-19 förändrade läget med stora börsnedgångar som följd. Efter ett mycket svagt första kvartal blev återhämtningen kraftig, om än svängig, under resten av 2020. Alecta levererade för helåret en god avkastning till kunderna.

Under året har Alecta har bidragit till företagens förmåga att klara av den pågående krisen genom olika stöttande investeringar. Mer än 20 miljarder svenska kronor har investerats i obligationer utgivna av svenska företag, kommuner och regioner och mer än 3 miljarder svenska kronor i två sociala obligationer som riktats mot utvecklingsländer.

Alecta har gjort flera större investeringar. Särskilt fokus har legat på att öka allokeringen mot högre andel reala tillgångar med investeringar i fastigheter och infrastruktur, i Europa och USA. Den svenska fastighetsförvaltningen bolagiserades under året och blev Alecta Fastigheter AB för att utveckla Alectas svenska fastighetsaffär vidare. Alecta var med 4,25 miljarder kronor också en av de största investerarna i svenska statens första gröna statsobligation under året.

Vidare beslöt Alectas styrelse att höja förmånsbestämda pensionsutbetalningar och intjänade pensionsrätter (så kallad fribrevsuppräkning) med 0,39 procent och att sänka riskpremierna för sjukförsäkring. Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planens tillkomst 1960.

Under året utsågs Alecta återigen till ickevalsleverantör av de premiebestämda ålderspensionerna FTP 1 och FTPK i försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP. Avtalet gäller från 2021 till 2024. Kunderna får ytterligare sänkta avgifter, från 0,15 till 0,12 procent.

Alecta fortsatte också att sprida kunskap om pensionärernas ekonomiska situation och spräcka pensionsmyter. Studien om Sveriges 350 000 ”jobbonärer”, alltså personer som både tar ut pension och arbetar, fick stor uppmärksamhet i media.

Det ambitiösa utvecklingsarbetet enligt strategiplanen Alecta 2023 fortsatte. Verksamhetsutvecklingen förändrades för att bli snabbare och effektivare och kunna leverera rätt lösningar till kunderna i rätt tid. Tvärfunktionella utvecklingsteam, tillsammans med en agil modell för verksamhetsutveckling infördes.

Under året erhöll Alecta även fyra prestigefulla utmärkelser. Två från IPE Awards, ”Pension Fund Leader of the Year” till vd Magnus Billing och ”Innovation” till Alectas ränteförvaltning. Alectas ränteförvaltning prisades också tillsammans med PGGM av tidningen Structured Credit Investor med utmärkelsen ”Investor of the year”. Som enda svenska pensionsbolag blev Alecta utsett till en av 20 globala ”front runners” inom hållbara investeringar av FN-organet UNCTAD.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 6,6 procent under 2020. Under femårsperioden fram till sista december 2020 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,4 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 168 miljarder kronor (141) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 4,7 procent under 2020. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,6 procent.

Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 148 procent den 31 december 2020.

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 871 miljarder kronor (822) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 167 procent den 31 december 2020.

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1039 miljarder kronor (963) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - dec 2020

jan - dec 2019

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

6,6

20,3

7,4

Avkastning förmånsbestämd försäkring

4,7

14,1

5,6

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 december

148

148

 

Solvensgrad koncernen, per 31 december

167

169

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen

0,08

0,08

 

Varav premiebestämd försäkring

Varav förmånsbestämd försäkring

0,06

0,08

0,07

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen

0,022

0,022

 

Se även Alectas finansiella kalender för 2021

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Billing, foto: Evelina Carborn
Magnus Billing, foto: Evelina Carborn
Ladda ned bild

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1000 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye