Bostadsförmedlingen

Så har intresset för att byta bostad påverkats av pandemin

Dela
Bostadsförmedlingen i Stockholm har undersökt hur pandemin har påverkat kundernas inställning till att byta bostad. Resultatet visar en påverkan både på intresset för att söka ett nytt boende i allmänhet och för att göra intresseanmälningar hos Bostadsförmedlingen.

Ungefär tre av fyra i undersökningen svarade att de inte har ändrat sitt beteende. Bland de övriga syntes både ökat och minskat intresse. För de 14 procenten med ett ökat intresse för att flytta är de främsta skälen att man vill skaffa en större bostad, närmast följt av en billigare bostad och därefter en bostad bättre anpassad till att arbeta hemifrån.

De tio procenten som har ett minskat intresse svarar framförallt att det känns otryggt att flytta nu och att man känner en osäkerhet om sin framtida inkomst. Därefter anger man osäkerhet om både bostadsmarknaden och prisutvecklingen för ägt boende.

När det gäller intresseanmälningar hos Bostadsförmedlingen minskade aktiviteten, definierad som att göra minst fem intresseanmälningar under ett år, från 13 till 12 procent 2020.

Det vanligaste svaret på varför man är mindre aktiv är att man inte har behov av en ny bostad just nu. Bland de som kan antas ha ett behov, men som ändå avstår från att söka bostäder, anges uteblivna visningar och en generell osäkerhet kring att byta boende som skäl till den minskade aktiviteten.

Om Bostadsförmedlingens undersökningar

Bostadsförmedlingen i Stockholm har lång erfarenhet och djup kunskap om bostadsmarknaden. Kundpanelen är representativ för personerna i bostadskön. Syftet med panelen är att ta reda på preferenser och åsikter kring boendefrågor. Den här undersökningen besvarades av 3 116 personer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Bostadsförmedlingen
Bostadsförmedlingen
Palmfeltsvägen 5
121 62 Johanneshov

08-785 88 00https://bostad.stockholm.se/

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar hyreslägenheter i hela Stockholmsregionen och samarbetar med cirka 200 bostadsbolag. Vi är länken mellan bostadssökande och fastighetsägare och har 75 års erfarenhet av Stockholms hyresmarknad. Med cirka 130 medarbetare ingår vi i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Läs mer på bostad.stockholm.se.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye