Umeå kommun

Fortsatt möjligt att söka bidrag för elsanering

Dela
Efter en uppföljning har en oenig byggnadsnämnden beslutet att elsaneringsbidraget kommer att finnas kvar. Nämnden beslutade även att föreslå för kommunfullmäktige att avslå en motion om att upphöra med elsaneringsbidraget.

– Vi har väldigt få ansökningar av det här bidraget. Men det vi kan se i vår uppföljning är att den lilla grupp människor som fått bidraget upplever en stor förbättring. Det gör att vi ser ett värde i att behålla det, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I en motion väckt i kommunfullmäktige yrkar Björn Kjellsson (L) att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun upphör med utbetalningar av elsaneringsbidrag. Samma förslag fanns från kontoret efter en uppföljning som gjorts. Anledningar som nämns är bland annat att efterfrågan har minskat och att bidraget inte har lagligt stöd i de lagreglerade bidragsformerna enligt socialtjänstlagen eller bostadsanpassningslagen.

Beslutet i byggnadsnämnden om att låta bidraget finnas kvar togs efter votering med siffrorna 6-5 där Moderaterna, Vänstern och Kristdemokraterna röstade för att upphöra med bidraget.

– Vi har varit emot bidraget sedan det infördes 2007. Kunskapsläget är fortfarande så att vi saknar belagda samband mellan elektromagnetiska fält och människors hälsa. Utan vetenskapliga bevis tycker vi inte att bidraget kan finnas kvar, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Vi har funderar mycket kring elsaneringsbidraget, det är inte en lätt fråga. Men det saknas vetenskapligt stöd och stöd i lagstiftning om vård för detta bidrag. Det tillsammans gjorde att vi stödde tjänsteskrivelsen och motionen, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Frågan kommer att diskuteras igen när motionen ska behandlas i kommunfullmäktige.

Fakta om bidraget

Personer som besväras av elkänslighet kan ansöka om elsaneringsbidrag för 75 % av kostnaden med ett maxbelopp på 30 000 kr (50 000 kr mellan 2007-2016). Den enskilde står själv för 25 % av totala kostnaden samt kostnader överstigande maxbeloppet. Under tiden som bidraget varit möjligt att söka har elsaneringsbidrag beviljats för totalt 454 065 kronor fördelade på 13 personer.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye