Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv medverkar i den nationella satsningen Demokratin 100 år

Dela
Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år skriver Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) nu på Deklarationen för en stark demokrati i dialog med kommittén Demokratin 100 år. Myndigheten kommer att genomföra en rad olika kunskapshöjande insatser och aktiviteter. Syftet är att stärka demokratin genom att verka utifrån de mediepolitiska målen; att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet.

Ett av myndighetens uppdrag är att verka för att öka tillgängligheten i olika medier såsom radio och tv. Det är särskilt viktigt utifrån ett informations- och yttrandefrihetsperspektiv. Det demokratiska samtalet stärks genom att en mångfald av åsikter och information sprids i medier som alla på lika villkor kan ta del av. Genom medverkan i detta uppdrag kan dessa frågor lyftas fram än mer.

- Vi ser fram emot att satsa på detta så viktiga uppdrag. Aldrig har utbudet av medier varit lika omfattande som det är idag. Aldrig har vi haft tillgång till så mycket information som vi har idag. Här utgör nyhetsmedier en viktig del i den demokratiska infrastrukturen. Dock för medieutvecklingen med sig en rad demokratiska utmaningar. Därför ser vi det extra angeläget att nu fokusera på det kunskapshöjande uppdraget att stärka demokratin genom insatser kopplat till vårt uppdrag, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

MPRT verkar för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet. Då yttrande- och demokratiperspektivet alltmer kommit i fokus ser MPRT behovet av att medvetandegöra och tydliggöra att yttrandefriheten i medier ska vara stark och att innehåll ska spridas under ansvar. 

- Det är glädjande att Myndigheten för press, radio och tv lyfter vikten av demokratin genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati. När samhället utmanas genom hot och hat mot journalister, och andra yrkesgrupper, är det avgörande att det finns ett starkt stöd för fria och oberoende medier. De grundvärden som myndigheten arbetar utifrån – yttrandefrihet, mångfald och massmediernas oberoende och tillgänglighet – är grundläggande demokratiska värden. Kommittén välkomnar MPRT:s satsningar på fördjupande aktiviteter inom dessa områden, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.  

Bakgrund

Regeringen genomför en nationell satsning Kommittén Demokratin 100 år som har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år, där flertalet myndigheter har fått demokratiuppdrag av regeringen. MPRT har fått uppdraget i sitt regleringsbrev och det ska slutredovisas i april 2022.

Nyckelord

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Svensk tv-marknad: Utmaningar och trender24.11.2023 14:32:33 CET | Pressmeddelande

Tv-marknaden påverkas just nu starkt av att ekonomin försämras och att konjunkturen försvagas. Det visar rapporten Svensk tv-marknad 2023 som Myndigheten för press, radio och tv tagit fram och som beskriver den svenska tv- och streamingmarknaden. En marknad där konkurrensen är fortsatt mycket hög om abonnenter, rättigheter och annonsintäkter - vilket påverkar de stora svenska kommersiella tv-husen negativt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum