Umeå kommun

Nya namn för gamla E4:an och E12:an genom Umeå

Dela
När ringleden är klar tar Umeå kommun över ansvaret för Trafikverkets vägar innanför ringleden. Det gäller gamla E4:an och E12:an genom Umeå där olika sträckor nu namnsätts. Exempel på nya namn är Tegsesplanaden, Stadsvägen och Anna Grönfeldts gata. Namnförslagen för nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.
Namnsatta gator innanför ringleden.
Namnsatta gator innanför ringleden.

– Dessa omoderna genomfartsleder kommer att utvecklas och få en annan karaktär i och med omvandlingen innanför ringleden. Det blir grönare gator som knyter ihop våra stadsdelar och ger plats för nya bostäder och verksamheter. Att namnsätta gatorna är en del i den här utvecklingen och behövs för att kunna adressätta tillkommande bebyggelse och för att öka orienterbarheten, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Delar av dessa vägar är redan namnsatta sedan tidigare då de har behövt adresser (Västra esplanaden och Järnvägsallén). För de flesta sträckor saknas beslutade namn även om de i folkmum fått namn som till exempel Vännäsvägen eller Holmsundsvägen. Byggnadsnämnden har godkänt ett antal namnförslag som nu förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Ett stråk av esplanader

Det blir ett stråk av esplanader från Teg, genom centrala Umeå och vidare upp till Ersbodarondellen. Vägsträckan mellan Tegsrondellen och Tegsbron får namnet Tegsrondellen. Vägsträckan mellan Västra Esplanaden och rondellen vid Haga får namnet Hagaesplanaden.  Vägsträckan mellan rondellen vid Haga och Ersbodarondellen får namnet Sandaesplanaden, till minne av Sandahemmanet vars mark Umeå stad är byggd på.

Anna Grönfeldts gata

Vägsträckan mellan rondellen vid Bomvägen och östra nedfarten från Västra esplanaden får namnet Anna Grönfeldts gata.

Anna Elisabeth Grönfeldt (1879–1973) flyttade till Umeå år 1907 för en tjänst vid Folkskolelärarinneseminariet. Fröken Grönfeldt kom att spela en stor roll inom politiken, rösträttsrörelsen och folkbildningen. Tillsammans med Helena Ljungberg, valdes hon in i Umeå kommunfullmäktiges ordinarie val redan år 1910. Anna kom att vara aktiv inom den lokala politiken i stort sett livet ut.

– När vi namnsätter gator har vi som mål att minska den ojämna fördelningen som finns mellan manliga och kvinnliga gatunamn. Det känns bra att vi nu namnsätter en så pass stor och central gata efter Anna Grönfeldt. Hon var en person vars livsgärningar bidragit till att Umeå är den stad den är idag, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Stadsvägen

Vägsträckan mellan Kronoparksrondellen och rondellen vid Sandåkern får namnet Stadsvägen då den leder trafik in och ut från ”staden” från ringleden.

Ytterhiskevägen

Vägsträckan mellan rondellen vid Sandåkern och rondellen vid Bomvägen får namnet Ytterhiskevägen. Ytterhiske by låg där stadsdelsområdet Väst på stan ligger idag. Namnet Ytterhiske finns inte längre kvar i någon av kommunens namnsatta objekt och bör bevaras för framtiden. Vägen markerar ungefär Ytterhiske bys norra gräns.

Älvsvägen

Vägsträckan mellan rondellen vid NUS och rondellen vid Strömpilen får namnet Älvsvägen då det går parallellt med älven.

Utökning av Järnvägsallén

Järnvägsallén sträcker sig i dag från järnvägsviadukten i väst till korsningen med Östra Kyrkogatan i öst. Gatunamnet utökas till rondellen nedanför NUS. Järnvägen in till Umeå invigdes den 29 september år 1896. Gatan är namngiven första gången på 1899-års karta.

Utökning av Hissjövägen

Gatunamnet utökas västerut till Västerslättsrondellen. Namnet Hissjövägen antogs år 1968 och utgår från Östra Kyrkogatan i öst, oklar utsträckning västerut.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Namnsatta gator innanför ringleden.
Namnsatta gator innanför ringleden.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum