Alecta

Alectas kvartalssiffror för första kvartalet 2021

Dela
Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 mars 2020.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,4 procent (3,1) i årstakt den senaste femårsperioden.
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 6,6 procent (2,7) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgrad för koncernen var 181 procent (149).
• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,022 procent (0,022).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 6,9 procent under det första kvartalet 2021. Under femårsperioden fram till sista mars 2021 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,4 procent i genomsnitt per år. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 184 miljarder kronor (131) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 4,1 procent under det första kvartalet 2021. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,6 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 160 procent den 31 mars 2021. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 906 miljarder kronor (763) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 181 procent den 31 mars 2021.

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1090 miljarder kronor (894) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - mars 2021

jan - mars 2020

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

6,9

-10,5

9,4

Avkastning förmånsbestämd försäkring

4,1

-7,1

6,6

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 mars

160

133

 

Solvensgrad koncernen, per 31 mars

181

149

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,06

0,08

0,07

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,022

0,022

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Se även Alectas finansiella kalender för 2021

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar nästan 1100 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye