Sveriges Arkitekter

Sju av tio vill anordna ny arkitekttävling

Dela
Sju av tio som anordnat en arkitekttävling är positiva till att göra det igen. Det visar en undersökning som fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter har gjort bland tävlingsarrangörer under 2020. De främsta skälen är att en tävling är en bra grund för att utveckla projektet och att den skapar tidig dialog.
Vinnande bidrag i tvåstegstävlingen ”Den trivsamma staden”, 72-timmarstävlingen ”Steel Race Reuse 2020”, den inbjudna tävlingen om Gotlandshems arbetsplats och tvåstegstävlingen ”Badutveckling Fyrishof" i Uppsala.
Vinnande bidrag i tvåstegstävlingen ”Den trivsamma staden”, 72-timmarstävlingen ”Steel Race Reuse 2020”, den inbjudna tävlingen om Gotlandshems arbetsplats och tvåstegstävlingen ”Badutveckling Fyrishof" i Uppsala.

– Vi märker att våra beställare uppskattar arkitekttävlingen för att den främjar samarbete. Den gör också att man tidigt kan syna projektets styrkor och svagheter ur alla aspekter – både hållbarhet, ekonomi och genomförbarhet, säger Anna Forsberg, processledare för tävlingar på Sveriges Arkitekter och landskapsarkitekt LAR/MSA.

En tävling är ett sätt att handla upp en arkitekt eller arkitekturteam som blivit allt vanligare. Det finns flera olika varianter av tävlingar, men i stort går de till så att en kommun eller annan beställare utlyser en tävling för ett byggprojekt och får in en mängd förslag till lösningar. En jury bedömer sedan förslagen. I den ingår beställarens representanter tillsammans med två arkitekter och andra sakkunniga. Kopplad till juryn finns en referensgrupp, där en oberoende kalkylator ofta finns med. Vinnaren får en prissumma och kan börja förhandla direkt med beställaren om fortsatt uppdrag.

Undersökningen gick ut till de beställare som arrangerade en arkitekttävling med hjälp av Sveriges Arkitekter under 2020. Beställarnas svar visar att tävlingsprocessen motverkar stuprör och gynnar dialog och samarbete mellan olika avdelningar. En beställare skriver till exempel ”En trygg och smidig process och mycket kunskapshöjande för alla inblandade.” Andra frisvar handlar om vikten av att beställaren har förutsättningarna för projektet klara: ”På rätt sätt och med rätt syfte är det bra med tävlingar eller parallella uppdrag. Men styrningen måste vara minutiös om resultatet ska bli vad beställaren behöver.”

– Tävlingar är en metod för att uppnå god arkitektur, som ger beställarna mycket. När Sveriges Arkitekters processledare överlag får gott betyg bugar vi förstås och tackar, och fortsätter utveckla tävlingen som form för upphandling, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Resultat ur undersökningen:

  • 72 procent svarade att de kan tänka sig att arrangera tävling igen, ingen svarade nej.
  • På frågan ”Varför arrangerade ni en tävling?” svarade 59 procent ”Bra grund för fortsatt utveckling” och 53 procent: ”Skapar tidig dialog i projektet”.
  • 67 procent svarar ”Ja, helt” och 28 procent svarar ”Nästan helt” på frågan ”Har tävlingen gett det eftersträvade resultatet?”.
  • 82 procent av arrangörerna har arbetat vidare med vinnaren.
  • Undersökningen gick ut till 47 personer i beställarorganisationerna och handlar om de sammanlagt tio tävlingar som förbundets tävlingsservice arbetade med under 2020. 17 har svarat, vilket ger 36 procents svarsfrekvens.
  • Beställarna tar kontakt med Sveriges Arkitekter främst för att få en kvalitetssäkrad process (94 procent), därefter för att få stöd och rådgivning från förbundets processledare (76 procent).
  • Frågan ”Har ni fått det stöd av Sveriges Arkitekters processledare som ni förväntat er?” har flera delar, såsom samarbete, urval av tävlande och juryarbete. Betyget varierar mellan 4,2 och 4,9 på en skala 1–5.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vinnande bidrag i tvåstegstävlingen ”Den trivsamma staden”, 72-timmarstävlingen ”Steel Race Reuse 2020”, den inbjudna tävlingen om Gotlandshems arbetsplats och tvåstegstävlingen ”Badutveckling Fyrishof" i Uppsala.
Vinnande bidrag i tvåstegstävlingen ”Den trivsamma staden”, 72-timmarstävlingen ”Steel Race Reuse 2020”, den inbjudna tävlingen om Gotlandshems arbetsplats och tvåstegstävlingen ”Badutveckling Fyrishof" i Uppsala.
Ladda ned bild
Processledare och landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg. Foto: Peter Phillips
Processledare och landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Forsberg. Foto: Peter Phillips
Ladda ned bild
Förbundsdirektör Tobias Olsson. Foto: Joel Nilsson
Förbundsdirektör Tobias Olsson. Foto: Joel Nilsson
Ladda ned bild

Om

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Box 5027
102 41 Stockholm

Växel 08-505 577 00http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för yrket. Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna för att arkitekter ska ha en bred och ledande roll, goda förutsättningar för att verka och bra arbetsvillkor – för en bättre arkitektur. Vår vision är arkitektur som möter samtida och framtida behov – väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.

Följ Sveriges Arkitekter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Arkitekter

Världskongress visar vägen för att nå miljömål19.9.2023 08:49:18 CEST | Pressmeddelande

Landskapsarkitekternas internationella kongress, IFLA2023, vänder sig till alla som jobbar med byggd miljö. Temat är Emergent Interaction, de nya typer av samarbeten som krävs för att nå överenskomna miljömål. Det handlar också om att världskongressen för första gången äger rum på två kontinenter samtidigt, i Sverige och Kenya. Medier är inbjudna till pressträff den 29 september kl 11.30, där talarna deltar, och att följa kongressen den 28–30 september, digitalt eller på plats i Filadelfiakyrken i Stockholm.

RIT-avdrag och breddad a-kassa dämpar lågkonjunkturens effekter21.6.2023 08:43:30 CEST | Pressmeddelande

Lågkonjunkturen och räntehöjningarna lamslår byggbranschen och arkitektkontoren säger upp personal i oroande takt. Allra svårast har de unga arkitekterna som just tagit examen. Vid ett möte i går med bostadsminister Andreas Carlson lyfte Sveriges Arkitekter två konkreta förslag som dämpar lågkonjunkturens effekter: Inför ett RIT-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster för privatpersoner, och bredda a-kassan till att även omfatta nyutexaminerade högskolestudenter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum