Europaparlamentet

Ledamöterna: Höj ambitionen för att uppnå ett starkt resultat vid COP26

Dela
Europaparlamentet kräver snabbare klimatåtgärder i hela världen och att EU ska förbli världsledande i kampen mot klimatförändringarna.
  • Alla G20-länder bör vara klimatneutrala senast 2050
  • Klimatfinansiering på åtminstone 100 miljarder dollar per år för utvecklingsländer
  • En femårig tidsram behövs för att öka tempot på klimatåtgärderna

Parlamentet har antagit sin ståndpunkt om FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow, som äger rum den 31 oktober-12 november. Texten godkändes med 527 röster för, 134 röster emot och 35 nedlagda röster.

I resolutionen uttrycker ledamöterna sin oro över att de nationella mål som tillkännagavs vid klimattopmötet i Paris 2015 skulle leda till en uppvärmning långt över tre grader senast år 2100, jämfört med förindustriella nivåer. De framhåller också att EU måste behålla sin position som världsledande i kampen mot klimatförändringarna och att Europaparlamentet kommer att arbeta hårt för att se till att det så kallade 55 %-klimatpaketet är helt i linje med Parisavtalet.

För att påskynda klimatåtgärderna vill ledamöterna att EU ersätter den nuvarande tioårsplanen med en femårig tidsram för alla länder. De betonar också att alla direkta och indirekta subventioner av fossila bränslen inom EU måste avvecklas senast 2025 och uppmanar alla andra länder att vidta liknande åtgärder.

Parlamentarikerna påminner om att den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för att människan ska kunna bekämpa och anpassa sig till den globala uppvärmningen. De understryker att naturbaserade lösningar är lösningar som alla vinner på - de som innefattar att skydda, återställa och förvalta känsliga ekosystem på ett hållbart sätt.

G20 måste visa vägen

Alla G20-nationer måste uppvisa globalt ledarskap och åta sig att uppnå klimatneutralitet senast 2050, enligt resolutionen. Ledamöterna uppmanar också kommissionen att samarbeta med andra stora utsläppare av koldioxid för att skapa en internationell klimatklubb i syfte att fastställa gemensamma standarder och höja ambitionen över hela världen, bland annat genom en gemensam mekanism för koldioxidjustering vid gränserna.

Europaparlamentet välkomnar att USA åter anslutit sig till Parisavtalet och Bidenadministrationens åtagande att halvera USA:s växthusgasutsläpp till 2030 jämfört med 2005. Ledamöterna förväntar sig konkreta politiska åtgärder och finansiering för att nå detta mål.

Samtidigt som parlamentarikerna erkänner Kinas vilja att vara en konstruktiv partner i de globala klimatförhandlingarna är de oroade över landets beroende av kol. De understryker att Kina bör öka sina ambitioner och att landets klimatmål bör omfatta alla växthusgasutsläpp och inte bara koldioxidutsläpp.

Mer klimatfinansiering för utvecklingsländer

Resolutionen framhåller att de mest utvecklade länderna måste hålla sitt löfte om att samla in minst 100 miljarder dollar per år i klimatfinansiering för utvecklingsländerna, och öka detta belopp från 2025, då tillväxtekonomierna också bör börja bidra. De inblandade parterna måste också enas om en färdplan som slår fast varje utvecklat lands rättvisa bidrag till denna finansieringsplan. Ledamöterna vill att alla utvecklingsländer kan delta i COP26-mötet trots alla covid-19-restriktioner.

Nästa steg

En delegation från Europaparlamentet under ledning av Pascal Canfin (Renew Europe, Frankrike) kommer att vara på plats i Glasgow den 8-13 november.

Bakgrund

Europaparlamentet har länge drivit på för en mer ambitiös EU-lagstiftning om klimat och biologisk mångfald och utlyste ett klimatnödläge den 28 november 2019. I juni i år antog parlamentet den europeiska klimatlagen. Den omvandlar det politiska åtagandet i den europeiska gröna given om att EU ska vara klimatneutralt senast 2050 till en bindande skyldighet för EU och medlemsländerna. Den höjer också EU:s mål att minska växthusgasutsläppen från 40 procent till minst 55 procent senast 2030 jämfört med 1990 års nivåer. I juli i år presenterade kommissionen det så kallade 55 %-paketet för att göra det möjligt för EU att nå det mer ambitiösa 2030-målet.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas här (21.10.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (COP26)

Studie: “The COP26 Climate Change Conference: Status of climate negotiations and issues at stake” (oktober 2021)

Videoinspelning med plenardebatten (20.10.2021), ordförande för Europaparlamentets delegation till COP26

Videoklipp: intervju med Pascal Canfin (Renew Europe, Frankrike)

Så bekämpar EU klimatförändringarna (24.06.2021)

Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “EU climate action policy: Responding to the global emergency” (18.03.2021)

Europaparlamentets utredningstjänst EPRS: “Harnessing the new momentum in transatlantic relations: Potential areas for common action during the Biden presidency” (10.06.2021) 

Europaparlamentets multimediecentrum: COP26

Hemsida för klimattoppmötet COP26

Parlamentet understryker hur brådskande det är att öka tempot på klimatåtgärderna vid COP26 i Glasgow ©UKCOP26.ORG

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye