Alecta

Stora skillnader i koldioxidavtryck från pensionssparande

Dela
Alecta har gått igenom koldioxidavtrycket från aktieandelen i de största svenska tjänstepensionsförvaltarnas traditionella pensionsförsäkring. Bolagen redovisar stora skillnader i koldioxidavtryck idag. Avtrycket från ett genomsnittligt tjänstepensionskapital för en 40-åring är mer än 1 ton CO2e per år, att jämföra med de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen som år cirka 9 ton CO2e per person och år*.
Peter Lööw. Foto: Evelina Carborn.
Peter Lööw. Foto: Evelina Carborn.

Skillnaderna mellan olika förvaltare är stora, det kan skilja flera hundra procent mellan de med lägst avtryck och de vars aktieinnehav släpper ut mest koldioxid. Alectas koldioxidavtryck från aktieandelen i den traditionella pensionsförsäkringen Alecta Optimal Pension är idag betydligt lägre än alla större konkurrenter i tjänstepensionsbranschen**.

- Att Alecta kan ha så lågt koldioxidavtryck idag beror på att vi sedan länge noggrant valt vilka bolag vi vill investera våra kunders pengar i. Vi investerar inte i ett brett index, utan äger endast drygt hundra bolag. För att vi långsiktigt ska tro på en investering behöver bolaget antingen ha ett lågt klimatavtryck idag eller ha en trovärdig plan för hur de ska ställa om de kommande åren, säger Peter Lööw, hållbarhetsansvarig på Alectas kapitalförvaltning.

Stort ansvar ligger på kapitalförvaltare och andra beslutsfattare

Världens politiska och finansiella beslutsfattare har ett stort ansvar att genomföra drastiska, systematiska, branschövergripande åtgärder för att målen i Parisavtalet ska nås. Vid klimatmötet i Glasgow togs viktiga steg på vägen, men fortfarande återstår mycket arbete.

Inom ramen för Net Zero Asset Owner Alliance (AOA) har Alecta åtagit sig att ha en portfölj med netto-noll utsläpp 2050, i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. I åtagandet ingår att regelbundet rapportera och sätta delmål vart femte år.

- Vi är stolta över att pensionskapitalet hos Alecta idag släpper ut betydligt mindre koldioxid än genomsnittet i Sverige och tror att det är ett sätt att skapa långsiktigt god avkastning. Vi behöver arbeta tillsammans med våra innehavsbolag för att utsläppen ska fortsätta att minska. Som kund hos Alecta ska du tryggt kunna lita på att dina pensionspengar bidrar till att nå målen från Parisavtalet, säger Magnus Billing, vd på Alecta.

Ny tjänst och information på Alecta.se

Koldioxidavtryck är något som är relativt enkelt att jämföra, och kan vara en utgångspunkt för sparare att förstå och ställa frågor om sin tjänstepensions klimatpåverkan. Alecta har tagit fram en ny tjänst som visar varje kunds individuella koldioxidavtryck från sitt pensionssparande hos Alecta. Med tjänsten kan kunderna se sitt eget koldioxidavtryck och jämföra Alectas avtryck med andra aktörer inom tjänstepensionsbranschen och ett bredare index.

Rapportering av koldioxidavtryck behöver utvecklas

Utsläppsmätningarna i jämförelsen och i tjänsten ger en ögonblicksbild av portföljens utsläpp. De baseras på senast tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i samband med förbrukning av energi (Scope 2) från aktieandelen i respektive förvaltares traditionella pensionsförsäkring.

Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Respektive förvaltare redovisar detta publikt, enligt Svensk Försäkrings rekommenderade standard.

Scope 1 och 2 ger inte en komplett bild av utsläppen eftersom indirekta utsläpp från produktion av köpta varor, användandet av producerade varor och investeringar (Scope 3) inte ingår. Detta beror på att många företag idag inte rapporterar Scope 3, eller att rapporteringen är bristfällig, vilket gör att jämförelser haltar .

Alecta har sedan länge arbetat för att det ska utvecklas bättre standarder för rapportering av Scope 3 och för att fler företag ska rapportera en mer fullständig bild av sina utsläpp.

I Alectas egen investeringsanalys och klimatriskbedömning tas hänsyn till Scope 3 genom olika insikter från scenarios.

* Källa Naturvårdsverket 

**I jämförelsen ingår koldioxidavtryck (CO2e) Scope 1 och 2 från aktieandelen i traditionell pensionsförsäkring från bolagen AMF, Folksam, KPA Pension, Länsförsäkringar, Skandia, SEB och SPP. Siffrorna är hämtade från respektive bolags redovisning av koldioxidavtryck per 31 december 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Peter Lööw. Foto: Evelina Carborn.
Peter Lööw. Foto: Evelina Carborn.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1100 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Alectas beredningsnämnd drar tillbaka förslaget att nominera Lars Rohde till styrelseordförande. Carina Åkerström föreslås i stället som ny styrelseordförande.30.1.2024 16:24:01 CET | Pressmeddelande

Det har efter det att Lars Rohde föreslagits till ny styrelseordförande i Alecta kommit till beredningsnämndens kännedom att Rohde kommer acceptera att föreslås till en annan styrelse i närtid. Alectas beredningsnämnd gör bedömningen att dessa båda uppdrag inte är förenliga av konkurrensskäl. Därmed dras förslaget om Lars Rohde tillbaka inför extra överstyrelsemötet den 6 februari och i stället föreslås Carina Åkerström, tidigare VD för Handelsbanken. Nytt datum för extra överstyrelsemöte blir den 22 februari.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye