Djurens Rätt

Djurens Rätt anmäler Sverige till EU-kommissionen

Dela
Djurens Rätt, Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation, har skickat in en omfattande anmälan mot Sverige till EU-kommissionen. Detta efter att organisationen upptäckt att Sverige under lång tid bara klarat av att göra knappt hälften av de kontroller som medlemsstaterna ska göra enligt försöksdjursdirektivet. Djurens Rätt kräver nu att fler djurskyddskontroller ska göras inom djurförsöksområdet.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Djur som används i djurförsök är de enda djuren som det enligt lag är tillåtet att avsiktligt utsätta för lidande. Därför är det särskilt viktigt att de som utför djurförsök kontrolleras och att djurförsöksverksamheten är transparent. EU har via sitt försöksdjursdirektiv ställt krav om att minst en tredjedel av de som använder försöksdjur ska kontrolleras årligen. Efter Djurens Rätts granskning visar det sig att Sverige inte uppfyller kraven i direktivet.

– Vår granskning visar att Sverige brister i efterlevnaden av försöksdjursdirektivets krav och att djurförsöksanläggningarna inte kontrolleras av länsstyrelsen i den omfattning som de ska. Plågsamma djurförsök sker bortom allmänhetens insyn och därför är kontrollerna av yttersta vikt, vilket gör att vi valt att lämna in en anmälan till EU-kommissionen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

När det finns anledning till oro ska EU-kommissionen kontrollera medlemsstaternas infrastruktur för djurskyddskontroller och deras utförande. Djuren Rätt har varit i kontakt med alla länsstyrelser och tagit del av de få kontrollplaner som fastställts. Det visar sig att endast 5 av 21 länsstyrelser har en fastställd plan. Hela 11 länsstyrelser meddelar att de inte planerar några kontroller i år och flera av dem menar dessutom att de inte har några försöksdjur i sitt län, trots att Djurens Rätt tagit del av registerutdrag från Jordbruksverket som visar motsatsen.

– Det minsta vi kan begära är att kontroller ska göras regelbundet när djur utsätts för fruktansvärt lidande. Myndigheterna har känt till bristerna under lång tid utan att göra tillräckligt för att komma till rätta med problemen. Djuren har ingen möjlighet att själva föra sin talan och nu måste vi sätta ner foten för djurens skull, avslutar Camilla Bergvall.

Efter kontakt med ansvariga myndigheter har Djurens Rätt gjort bedömningen att någon förändring inte är på väg. Därför lämnar organisationen nu in en anmälan till EU-kommissionen, ett så kallat klagomål, där kommissionen uppmanas att undersöka Sveriges genomförande av djurskyddskontrollerna. I klagomålet vädjar Djurens Rätt till kommissionen om att de ska ställa krav på åtgärder som Sverige måste vidta för att komma till rätta med problemen som finns.

Kommissionen beaktar Djurens Rätts klagomål
Vid anmälan pågick redan en förundersökning mot Sverige som handlar om införlivande av försöksdjursdirektivet i andra frågor. Kommissionen har meddelat Djurens Rätt att de kommer att beakta innehållet i klagomålet när de överväger att inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot Sverige. Ett sådant förfarande innebär formella krav om att Sverige ska vidta åtgärder och lyckas de inte kan ärendet tas upp av EU-domstolen som fattar beslut om eventuella böter för Sverige.

Det finns ett krav i direktivet om att kommissionen vid anledning för oro ska kontrollera ländernas infrastruktur för djurskyddskontroller på djurförsöksområdet. Djurens Rätt har vädjat till kommissionen om att de ska utnyttja den möjligheten och hjälpa Sverige att komma till rätta med problemen eftersom domstolsprocesser inte ger djuren den mest effektiva hjälp de kan få. Kommissionen har dock valt att lita på att Jordbruksverket själva kommer att komma till rätta med problemen genom att bilda en arbetsgrupp och skriva ytterligare en vägledning om kontrollen till länsstyrelserna. Det kan därför inte förväntas att några åtgärder kommer att vidtas före Sverige avlägger sin nästa rapport om kontrollerna till kommissionen år 2023.

Läs mer om Djurens Rätts klagomål här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ladda ned bild

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 50 000 medlemmar.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Djurens Rätt om regeringens besked om minkfarmerna: Äntligen!13.9.2023 15:51:06 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har idag lämnat besked om hur de ser på minkfarmernas framtid. I ett förslag till budgetpropositionen föreslår regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna att 180 miljoner kronor avsätts för avveckling under 2024 och 2025. I regeringens pressmeddelande framgår också att det parallellt inleds ett arbete med att se över djurskyddslagstiftningen för att utreda om pälsdjursfarmning ska förbjudas. Djurens Rätt gläds och välkomnar dagens besked.

Project 1882 is launching operations in Ukraine15.6.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Since 1882, Project 1882’s (Djurens Rätt) mission has been to make a difference for the animals that are the most exploited and suffer the worst. A mission dedicated to the animals in Sweden but also globally. Now is the time for the organisation to take the next step with the establishment of a new branch in Ukraine. The needs of the war-torn country are immense and Project 1882 aspires to work both short and long-term to contribute towards change for the animals in Ukraine.

Djurens Rätt expanderar - öppnar verksamhet i Ukraina15.6.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Djurens Rätt har sedan grundandet 1882 arbetat för att göra så stor skillnad som möjligt för de djur som är flest och har det sämst, både i Sverige och globalt. Nu är det dags för organisationen att ta nästa kliv ut i världen när en ny verksamhet i Ukraina etableras. Det krigsdrabbade landets behov är enorma och Djurens Rätt har ambitionen att arbeta både kort- och långsiktigt för att bidra till förändring för djuren i Ukraina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum