Umeå kommun

Dags att tycka till om åtgärdsprogrammet för Umeås miljömål

Dela
Nu går åtgärdsprogrammet för miljömålen ut på remiss till flera organisationer. Samtidigt öppnar kommunen också för synpunkter från Umeåborna.

Kommunen fick nya miljömål 2020 och nu har det blivit dags att tycka till om åtgärderna som ska leda till att miljömålen nås. Det handlar bland annat om att kommunkoncernen ska bli klimatneutral till 2025 och att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans utgör minst 65 procent av alla resor för dem som bor inom tätorten, ett viktigt mål inte bara för klimatet utan också för att minska utsläppen av hälsofarliga ämnen.

– Åtgärdsprogrammet är ett viktigt verktyg för kommunkoncernens arbete med att att bli klimatneutral, men åtgärderna måste vässas ytterligare och vi vill uppmana både remissinstanserna och alla andra att bidra, inte bara med synpunkter utan också förslag på fler åtgärder som kan hjälpa oss nå målet, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Åtgärderna i programmet är avgränsade till sådant som kommunen och de kommunala bolagen har rådighet över, alltså sådant som kommunen och bolagen har möjlighet att påverka direkt, till exempel de egna inköpen och infrastruktur för hållbara resor.

– Vi kommer aldrig att nå alla våra mål helt på egen hand. För att nå ända fram arbetar vi också för att engagera många fler. Både lokalt och regionalt, men även nationellt och internationellt. Företag, privatpersoner, föreningar, nätverk och andra offentliga organisationer, har också en viktig roll att spela, säger Janet Ågren (S).

På tisdagen skickades åtgärdsprogrammet på remiss till kommunala nämnder och bolag och 38 andra organisationer som uppmanas att yttra sig om åtgärderna och föreslå fler. Det är möjligt att lämna synpunkter på programmet till och med 28 februari.

Åtgärdsprogrammet och information om hur man lämnar synpunkter finns på www.umea.se/miljomal

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Katharina Radloff
miljöstrateg, Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 14 26
070- 388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Kontakter

Bilder

Katharina Radloff, miljöstrateg, Umeå kommun
Katharina Radloff, miljöstrateg, Umeå kommun
Ladda ned bild
Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott
Ladda ned bild
Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye