Göteborgs stift

Sex nya präster till Göteborgs stift

Dela
Under den gångna söndagen vigde biskop Susanne Rappmann tre präster till tjänst i Svenska kyrkan och Göteborgs stift: Jenny Grimbeck, Ida Mattsson och Stina Tysk. Samtidigt mottogs också tre präster från andra kyrkor och samfund som behöriga präster i Svenska kyrkan.
Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Strand, Stina Tysk, Ida Mattsson, Jenny Grimbeck och Agneta Ljungquist. Foto: Torgny Lindén
Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Strand, Stina Tysk, Ida Mattsson, Jenny Grimbeck och Agneta Ljungquist. Foto: Torgny Lindén

Den 16 januari, Andra söndagen efter trettondedagen, fick Göteborgs stift sex nya präster då biskop Susanne Rappmann dels vigde prästkandidaterna Jenny Grimbeck, Ida Mattsson och Stina Tysk för tjänst i Svenska kyrkan, dels tog emot som präster Magnus Strand, vigd i Norska kyrkan, Agneta Ljungquist, vigd i dåvarande Svenska Missionsförbundet och Birgitta Sjöström Aasa, vigd för tjänst inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS. Direkt efter vigningen går de nyvigda ut i tjänst i församlingar i Göteborgs stift.

Biskop Susanne Rappmann predikade över evangelietexten om Jesus möte med kvinnan vid Sykars brunn. I sitt vigningstal till kandidaterna sa biskop Susanne:

– Det hör till ert uppdrag att likt kvinnan vid Sykars brunn dela med er av er tro. Att i er tjänst sträva efter att predika om Kristus på ett sätt så att det smittar, att andra blir nyfikna, får mer kunskap och växer i sin tro.

– Till prästens uppgift hör också att utöva själavård i Jesu efterföljd. Att sitta på brunnskanten och uppmärksamt lyssna till en medmänniskas berättelser och funderingar. Ställa fördjupande frågor, tala om sådant som hör hemma i de slutna rummen och tillsammans söka efter det livgivande vatten som Gud vill ge. 

– När ni nu sänds ut som präster så är det efter att Gud och kyrkan har kallat er. Ni har svarat ja och ställt er till Guds och människors förfogande. Lita på att den som kallat er också kommer att förse er med levande vatten och den kraft som ni behöver.

Torsdagen före vigningshelgen genomgick de tre kandidaterna Jenny GrimbeckIda Mattsson och Stina Tysk prästexamen inför domkapitlet i Göteborg. Det var sista delen i utbildningen till präst och därmed blev kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

Vid vigningen i domkyrkan avlade prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Kandidaterna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. 

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen. 

De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänster i Svenska kyrkan.

Magnus Strand, vigd i Norska kyrkan, och Agneta Ljungquist, vigd i dåvarande Svenska Missionsförbundet, avlade prästlöftena inför domkapitlet i Göteborg torsdagen den 13 januari. Birgitta Sjöström Aasa, vigd för tjänst inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS, har av domkapitlet blivit behörighetsförklarad som präst i Svenska kyrkan. Efter avslutat pastorsadjungtsår är de tre behöriga att söka tjänster i Svenska kyrkan.

De nyvigda och behörighetsförklarade prästerna är:

Jenny Grimbeck, Göteborg, för tjänst i Härlanda församling, Örgryte pastorat
jenny.grimbeck@svenskakyrkan.se 

Ida Mattsson, Kungsbacka, för tjänst i Fässbergs församling, Mölndals pastorat
ida.mattsson2@svenskakyrkan.se

Stina Tysk, Kållered, för tjänst i Tynnereds församling, Västra Frölunda pastorat
stina.tysk@svenskakyrkan.se 

Agneta Ljungquist, Mölnlycke, för tjänst i Bollebygds pastorat
agneta.ljungqvist@svenskakyrkan.se

Birgitta Sjöström Aasa, Halmstad/Uddevalla, för tjänst i Uddevalla pastorat
bsaasa@gmail.com 

Magnus Strand, Hisings Backa, för tjänst i Backa församling, Backa pastorat
magstrand92@gmail.com 

Så här presenterar de sig:

Jenny Grimbeck, Göteborg, vigs för tjänst i Härlanda församling, Örgryte pastorat.
Äntligen är det dags att återvända till västkusten och gå in uppdraget som präst i Svenska kyrkan. Jag är född och uppvuxen i Varberg, har bott i London några år innan jag flyttade till Lund för teologistudier. Nu ser jag fram emot att som präst möta människor i livets olika skeden. Att samtala om Gud och den kristna tron. Som präst vill jag hjälpa dem jag möter att skapa utrymme för de stora livsfrågorna mitt i vardagens myller.

Ida Mattsson, Kungsbacka, för tjänst i Fässbergs församling, Mölndals pastorat.
Jag kommer från Kungsbacka men har under de senaste åren bott i Uppsala när jag studerat. I mina tonår höll jag på mycket med teater, litteratur och musik, något som jag tror kommer vara till hjälp i mitt kommande arbete. Detta sista året innan min prästvigning har handlat mycket om förberedelse. Särskilt om praktiska detaljer och lösningar då jag använder rullstol. Allt som allt har vägen till att bli präst varit lång och kantad av både möda och glädje. Jag har uppskattat denna tid, men ser nu fram emot att få börja jobba som präst.

Stina Tysk, Kållered, för tjänst i Tynnereds församling, Västra Frölunda pastorat.
Jag bor i Kållered med min man och vår Svenska lapphund sedan några år. Innan dess bodde jag i Stockholm där jag är född och uppvuxen. Efter många år av teologistudier, i Stockholm, Göteborg och utomlands, går jag in i tjänst i den världsvida kyrkan med förväntan och tacksamhet. Jag ser fram emot att tillsammans med människor utforska hur Guds närvaro uppenbaras i våra liv och vad det gör med oss både i det lilla och stora, i livets alla skeenden och skiftningar. 

Agneta Ljungquist, Mölnlycke för tjänst i Bollebygds pastorat.
Jag bor i Mölnlycke sedan 2008. De senaste 3,5 åren har jag jobbat som församlingspedagog i Gunnareds kyrka, Angered, Nylöse pastorat.1995 ordinerades jag till pastor i Svenska Missionsförbundet, nuvarande Equmeniakyrkan och har i ca 20 år jobbat i större och mindre församlingar som pastor. Jag brinner för retreat och pilgrimsvandring och har haft förmånen de senaste åren att jobba mycket med pilgrim i olika sammanhang. Pilgrimstanken med tre olika möten; ”Uppåt, Utåt och Inåt” ligger mig varmt om hjärtat. Jag är tacksam för mina år i Gunnared kyrka men en längtan har fört mig vidare. I mogen ålder får jag nu fortsätta min tjänst i Guds församling som präst i Svenska kyrkan. Som präst ser jag fram emot att få förkunna Guds Ord till människor i alla åldrar, möta människor i livets olika skeenden, i glädje och sorg, att få vara en medvandrare för en kortare eller längre sträcka vid en annan människas sida, att få visa på hoppet från evangeliet och Guds kärlek; ”Vi är ett folk på vandring. När vägen blir tröttsam och lång, vi söker en äng och en källa, en rastplats för bön och sång”. (Britt G. Hallqvist)

Birgitta Sjöström Aasa, Halmstad/Uddevalla, för tjänst i Uddevalla pastorat.
Jag prästvigdes 1991 och hade då redan haft tjänst som pastor inom EFS sedan 1989. Som präst inom EFS har jag bott och arbetat i Borås, Örnsköldsvik och nu senast i Halmstad. 2016 skrev jag en bok inom ämnet själavård, "Upprättelse och helande", och har sedan dess arbetat som resetalare, men även som inspiratör för "Helhet genom Kristus", en ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse. Det har fört mig till många olika kristna sammanhang och platser i vårt land, och har varit mycket berikande. Jag ser nu fram emot att återigen få följa med i den lokala församlingens liv på en ort, och då främst genom Svenska kyrkan i Uddevalla pastorat, där jag fått förmånen att arbeta som präst sedan slutet av förra året. Jag är mycket tacksam för det varma välkomnande jag fått och ser fram emot fortsättningen! I februari går flytten till Uddevalla, och jag har tre vuxna barn, 18-25 år, som på olika sätt kommer att dela det nya hemmet med mig.

Magnus Strand, Hisings Backa, för tjänst i Backa församling, Backa pastorat.
Jag kommer från Norge och har precis flyttat till Göteborg tillsammans med min fru och vår son. Vi bor i Hisingsbacka och jag har fått glädjen att tjänstgöra som pastorsadjunkt i Backa Pastorat. Jag har min utbildning från Lund och Oslo, och blev i sommar vigd till präst i Oslo. Nu gläder jag mig till att lära känna Svenska kyrkan och Backa pastorat och alla människorna där.

För ytterligare information och foto från prästvigningen
kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87 torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann, stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet.

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Strand, Stina Tysk, Ida Mattsson, Jenny Grimbeck och Agneta Ljungquist. Foto: Torgny Lindén
Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Strand, Stina Tysk, Ida Mattsson, Jenny Grimbeck och Agneta Ljungquist. Foto: Torgny Lindén
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye