Alecta

Alecta Optimal Pension avkastade 24,1 procent 2021

Dela
Alectas finansiella rapport helåret 2021. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 december 2020.
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn

• Avkastningen under 2021 var för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension, 24,1 procent.

• Avkastningen för förmånsbestämd försäkring var 15,2 procent.

• Alecta Optimal Pensions avkastning har varit 10,9 procent (7,4) i årstakt senaste femårsperioden.

• Förmånsbestämd försäkrings avkastning har varit 7,5 procent (5,6) i årstakt senaste femårsperioden.

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,07 (0,08).

• Styrelsebeslut om att för 2022 höja de förmånsbestämda pensionsutbetalningarna med 2,51 procent, samt införa en premiereduktion för förmånsbestämd ålders- och familjepension med 30 procent i förhållande till gällande premienivå.

• Styrelsebeslut om att ge premiereduktioner för riskförsäkringar med 7,7 miljarder kronor.

• Ansökan om att per den 1 januari 2022 omvandla Alecta till tjänstepensionsbolag godkändes av Finansinspektionen.

• Kundnöjdheten har ökat under året, från redan höga nivåer.

• Presenterade mål för fortsatt minskade koldioxidutsläpp från investeringarna, på väg mot en koldioxidneutral tillgångsportfölj 2050.

• Alectas rapport om pensionärernas ekonomi uppmärksammades stort och gjorde tydligt avtryck i pensionsdebatten.

Magnus Billing, vd Alecta:

- Under 2021 har Alecta i alla delar av vår verksamhet levererat fantastiska resultat. Avkastningen var mycket hög i både den förmånsbestämda och premiebestämda försäkringen, vilket ger lägre kostnader för företagskunderna och högre pension till våra privatkunder. För Alecta Optimal Pension är 24,1 procent den bästa avkastningen sedan produkten skapades för 15 år sedan.

- Vi har förändrat vår investeringsstrategi och breddat vår portfölj med nya tillgångsslag för att säkra att vi även i framtiden levererar bäst avkastning i branschen. Hållbarhetsarbetet har fortsatt utvecklas för alla våra tillgångsslag. Alectas totala klimatavtryck från aktieportföljen har de senaste fem åren minskat med 40 procent. I dag har vi med god marginal det lägsta avtrycket bland jämförbara bolag.

- Alecta har också nått en ännu högre kostnadseffektivitet, förvaltningskostnadsprocenten för Alecta Optimal Pension har under den senaste femårsperioden sjunkit från 0,11 procent till 0,05 procent. Ett resultat av ihärdigt utvecklingsarbete med digitalisering och effektiviseringar inom ramen för vårt kostnadsreduktionsprogram. Vi är stolta över att ha lyckats genomföra programmet ett år tidigare än plan.

- Jag vill verkligen passa på att berömma våra medarbetares otroliga insatser, de har alla bidragit till ett väldigt bra år för Alectas kunder.

2021 var avkastningen för den premiebestämda försäkringen Alecta Optimal Pension 24,1 procent, och för den förmånsbestämda försäkringen 15,2 procent. Det är ett av Alectas bästa år någonsin, sett till avkastning. Bakgrunden är stigande börser både i Sverige och övriga världen, en stark fastighetsmarknad och fokuserat arbete med att hitta avkastning på ränteinvesteringarna i en lågräntemiljö.

Under året presenterade Alecta mål för investeringarnas koldioxidutsläpp, inom ramen för det internationella samarbetet Net Zero Asset Owner Alliance som Alecta är medgrundare till. Bland delmålen finns minskningar av koldioxidutsläpp med 25 procent till 2025 för innehav i aktier och företagsobligationer, med slutmålet att ha en koldioxidneutral tillgångsportfölj 2050.

Flera stora investeringar som på olika sätt har potential att bidra till en mer hållbar framtid gjordes under året, bland annat i Stena Renewable, verksamt inom förnyelsebar energi, fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi och 1 miljard kronor i en obligation för social hållbarhet.

I oktober 2021 inleddes hemtagande av förvaltning och utveckling av de fastigheter som Alecta äger, till dotterbolaget Alecta Fastigheter som bildades under 2020. Alecta Fastigheter ökade också investeringstakten och gjorde under året flera stora transaktioner.

Alecta publicerade en mycket uppmärksammad rapport om pensionärernas verkliga ekonomiska situation, som visade att de svenska pensionärerna sammantaget har en relativt god ekonomi. Senare under året gjorde såväl Pensionsmyndigheten som SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) undersökningar som gav snarlika resultat.

Kapitalförvaltningskostnadsprocenten för koncernen har sjunkit från 0,022 procent till 0,019 procent. Förvaltningskostnadsprocenten för Alecta Optimal Pension har under den senaste femårsperioden sjunkit från 0,11 procent till 0,05 procent, en central del av strategin Alecta 2023.

Vidare beslöt Alectas styrelse att höja förmånsbestämda pensionsutbetalningar och intjänade pensionsrätter (så kallad fribrevsuppräkning) med 2,51 procent, att sänka riskpremierna för sjukförsäkring och införa premiereduktioner för förmånsbestämd ålders- och familjepension med 30 procent i förhållande till premienivån i november.

Alecta har höjt pensionsutbetalningarna i takt med inflationen sedan ITP-planens tillkomst 1960.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 24,1 procent under helåret 2021. Under femårsperioden fram till 31 december 2021 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 10,9 procent i genomsnitt per år. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 227 (168) miljarder kronor vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 15,2 procent under helåret 2021. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,5 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 172 procent den 31 december 2021. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 1003 (872) miljarder kronor vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 201 procent den 31 december 2021 (167).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1231 miljarder kronor (1039) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - dec 2021

jan - dec 2020

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

24,1

6,6

10,9

Avkastning förmånsbestämd försäkring

15,2

4,7

7,5

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 december

172

148

 

Solvensgrad koncernen, per 31 december

201

167

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen

0,07

0,08

 

Varav premiebestämd försäkring

0,05

0,06

 

Varav förmånsbestämd försäkring

0,08

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen

0,019

0,022

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
Magnus Billing, vd Alecta. Foto: Evelina Carborn
Ladda ned bild

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye