Region Uppsala

Covid-19 inte längre en samhällsfarlig sjukdom - men pandemin pågår

Dela
Efter regeringsbeslut är covid-19 från den 1 april 2022 inte längre en så kallad samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Bakgrunden är att viruset inte längre bedöms kunna orsaka någon stor samhällspåverkan. Detta då immuniteten i samhället är hög efter det att en stor andel av befolkningen blivit vaccinerad, många har också genomgått infektionen. Dock pågår pandemin i hög grad fortfarande, påpekar Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala.

- Risken för allvarlig sjukdom hos den enskilde är lägre med den senaste virusvarianten omikron, jämfört med tidigare varianter. Men vården upplever fortfarande en betydande påverkan och vi har fortfarande patienter som kommer in till sjukhuset i så dåligt skick att de går direkt till intensivvård, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala.

Såväl nationellt som i Region Uppsala syns en långsam nedgång av antalet inneliggande patienter. För närvarande vårdas cirka 60 patienter inlagda med covid-19 i regionen, där ungefär en fjärdedel blivit inlagda på grund av covid-19. Mönstret är att dom som drabbas av svår sjukdom framför allt är äldre och sköra individer, eller personer med någon sjukdom som medför ett försämrat immunförsvar. Här finns också patienter som inte vaccinerat sig.

Från den 1 april kvarstår covid-19 i Smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, med smittspårningsplikt inom vård och omsorg. Sedan den breda provtagningen för allmänheten upphörde den 9 februari är det just inom vård och omsorg som man testar och smittspårar.

- Därför kan man säga att covid-19 under den senaste tiden i praktiken redan har behandlats som just en anmälningspliktig sjukdom, säger Johan Nöjd.

Andelen positiva prover inom Region Uppsala har långsamt gått ner sedan toppnoteringen i januari, då cirka 50 procent av alla PCR-prover var positiva. Nu är cirka 20 procent positiva, det är dock en klart högre nivå än under huvuddelen av pandemin.  

- Man bör alltså vara medveten om att smittspridningen av covid-19 fortsatt är relativt hög, stanna hemma om man är sjuk och vara observant på när individer i ens egen åldersgrupp föreslås ta påfyllnadsdos av vaccin. Vaccinet räddar liv, säger Johan Nöjd.

Kontakter

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala: 076 – 721 65 88

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige 14 februari14.2.2024 13:41:33 CET | Nyheter

Nya ordförande utsedda i politiska styrelser och nämnder I januari meddelade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet sin avsikt att bilda en ny politisk majoritet i Region Uppsala. Grunden är ett samarbetsavtal om vad man är överens om att göra i regionen under mandatperioden. Den nya majoriteten har 55 mandat av regionfullmäktiges totala 101 mandat. Vid regionfullmäktiges sammanträde genomfördes val till bland annat uppdragen som ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i flera styrelser nämnder för att spegla det nya majoritetsförhållandet. Följande val gjordes: Regionstyrelsen Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M) Krisledningsnämnden Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M) Fastighet- och servicenämnden Ordförande: Ann-Kristin Hilli (V), 1:e vice ordförande Patrik Bergman (S), 2:e vice ordförande Cecilia Hamen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye