Akademikerförbundet SSR

Kollektivavtal klart med Svenska kyrkan – konflikt avblåst

Dela
Svenska kyrkans arbetsgivarförbund och Akademikerförbundet SSR är överens om nya avtal. Varslet om konflikt kan därmed dras tillbaka. ”Vi är glada att arbetsgivarna lyssnat. Vi har fått det vi krävt för medlemmarna”, säger Markus Furuberg, förhandlingschef.

Det krävdes varsel om konflikt från Akademikerförbundet SSR och de flesta fackliga parter, men ikväll godkände Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation medlarnas slutbud.

Det innebär att medlemmar som arbetar inom Svenska kyrkan får ett minst lika bra system för livslångt lärande i sitt omställningsavtal som de nya modernare omställningsavtalen på arbetsmarknaden. Budet innebär att löneavtalet gäller som tidigare med retroaktivitet från den 1 april. Uppsägningstiderna, som varit den stora stridsfrågan blir kvar som de står idag i kollektivavtalet.

– Vi är väldigt nöjda med att vara i mål utan att våra medlemmar inom Svenska kyrkan ska behöva strejka från sitt viktiga arbete, säger Markus Furuberg förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

- Den här överenskommelsen gör att de anställda inom Svenska kyrkan har en god anställningstrygghet även i framtiden.

FAKTA om villkoren parterna är överens om:

  • Avtalet uppfyller kraven för att KTR ska kunna bli en registrerad omställningsorganisation.
  • Parterna har tagit höjd för att finansiera en ökad omställning genom att sätta avgiften till 0, 4% av den sammanlagda lönesumman.
  • Arbetstagare vars anställning upphört på grund av sjukdom får rätt till förstärkt stöd i upp till två år.
  • Kompletterande studiestöd när en anställd uppbär omställningsstudiestöd med högst 80 procent av arbetstagarens minskade arbetsinkomst upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år. (i nivå med Trygghetsöverenskommelsen och KOM-KR)
  • Kompletterande omställningsstudiestöd kan vidare, inklusive kompletterande studiestöd, beviljas med 65 procent av den anställdes minskade arbetsinkomst för lönedelar mellan 5,5 inkomstbasbelopp upp till ett tak på 12 inkomstbasbelopp per år. (samma som KOM-KR)
  • Den som har förbrukat sitt omställningsstudiestöd kan få studieersättning vid längre studier (SVLS). SVLS ska tillsammans med studiemedel upp till fribeloppsgränsen ge ekonomisk utfyllnad upp till 70 procent av tidigare lön under termin 1 och 2, därefter upp till 50 procent under termin 3 och 4. (samma nivåer och längd som förlängt studiestöd inom KOM-KR)
  • Studiestöd för arbetslösa utan krav på att vara arbetssökande kvarstår i avtalet(sk KTR-studiestöd). Stödet kan betalas ut i upp till sex terminer om utbildningen stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden.
  • Andra kostnader för studier som idag regleras i KTR:s policy förs in i avtalet och får en indexering. Kostnader för litteratur och kurskostnader kan utgå till ett värde av ett prisbasbelopp.
  • Avgångsersättningen (AGE) som finns idag i omställningsavtalet finns kvar och förlängs till upp till 520 dagar. Den utbetalas även om den uppsagde startar näringsverksamhet.

Avtalet innehåller även en kompletterande arbetslöshetsförsäkring för uppsagda i de fall en arbetstagarorganisation har ogiltigförklarat en uppsägning och företräder den uppsagde i en tvist om uppsägningens giltighet. Det är samma villkor som i Trygghetsöverenskommelsen.

Kontakter

Bilder

Om

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR
Box 12800
112 96 Stockholm

08 617 44 00https://akademssr.se/

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Följ Akademikerförbundet SSR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademikerförbundet SSR

Anmälningsplikt - vad innebär det?22.5.2024 06:23:47 CEST | Pressmeddelande

Vad skulle en ny lag om anmälningsplikt innebära i praktiken? Välkomna till ett seminarium i Riksdagen 29 maj med syfte att vrida och vända på den lagstiftning som nu utreds. Under en förmiddag i riksdagens andrakammarsal kommer politiker, civilsamhälle, fackförbund och internationella gäster vrida och vända på anmälningsplikten och dess påverkan på samhället, professionerna och tilliten till våra myndigheter. Tid: 29 maj, 8.15-12.00 Plats: Andrakammarsalen, Riksdagen. Sänds även digitalt. Anmälan: sker här

Garanterade löneökningar för välfärdens akademiker!28.3.2024 17:00:37 CET | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR har efter hårda förhandlingar tecknat nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona för välfärdens akademiker. Parterna är överens om ett nytt 1-årigt kollektivavtal med centralt garanterad löneökningsnivå för medlemskollektivet. Avtalet gäller från 1 april 2024 till 31 mars 2025 och ger en garanterad löneökningsnivå om 3,3 procent i år. Avtalet omfattar omkring 210 000 medarbetare.

Socionomutbildningen behöver spetsutbildningar22.3.2024 10:56:13 CET | Pressmeddelande

Utbildningsministern meddelade i Sveriges Radio under morgonen att socionomutbildningen måste göras om, att den är för teoretisk och inte går i takt med tiden. Akademikerförbundet SSR välkomnar en översyn av utbildningen. Vi vill dock tydliggöra att socionomutbildningen är en akademisk generalistutbildning på tre och ett halvt år som ska kunna leda till ett stort antal yrken. Med den inriktningen och på den tiden är det inte möjligt att göra studenterna yrkesklara. För det krävs specialistutbildningar på ett antal områden.

Över 60 procent av socialsekreterarna hotade6.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Som SVT:s Uppdrag Granskning visar har socialtjänstens medarbetares utsatthet ökat till följd av desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Sex procent av socialsekreterarna i utsatta områden har varit med om att man, i ärenden de arbetat med, undvikt att ingripa enligt lagen om vård av unga (LVU) på grund av hot eller rädsla. Det kan låta lite, men bakom siffrorna göms utsatta barn som behöver samhällets hjälp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye