Enköpings kommun

Dagvattenplan gör Enköpings kommun bättre rustad för framtiden

Dela
Enköpings kommun behöver stå bättre rustad mot skyfall och höga vattenflöden. Den nya dagvattenplanen, som antogs av kommunfullmäktige den 16 maj, innehåller mål och strategier för en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten inom kommunens tätorter.
Vattenparken i Enköping. Foto: Linda Littlewood
Vattenparken i Enköping. Foto: Linda Littlewood

Klimatförändringarna bidrar till ökade risker för översvämningar av bebyggelse och vägar. Kommunen behöver planera för hur stora mängder vatten, till exempel vid skyfall, ska tas omhand.

- Beslutet om dagvattenplanen är kanske mandatperiodens viktigaste beslut. Mälarens vatten används av miljontals människor och vi måste säkra vattenkvaliteten, den ekologiska mångfalden och värden för friluftslivet i och kring Mälaren. Klimatförändringarna sätter också Enköpings översvämningsproblem i ett globalt sammanhang som vi måste hantera. Där är dagvattenplanen en viktig del, säger Tomas Rådkvist, vattenpolitiker.

Flödena av dagvatten ökar

När tätorter byggs ut ökar andelen asfalterade eller stenlagda ytor, där regn- och smältvatten inte på naturlig väg kan rinna undan eller tas upp av marken. Förtätningen av bebyggelsen innebär också särskilda utmaningar för dagvattenhanteringen. Parallellt bidrar klimatförändringarna till risker för intensivare och större mängder nederbörd, som kan leda till översvämningar i tätorterna. Den nya dagvattenplanen är framtagen för att möta dessa utmaningar och behovet av att hitta nya och hållbara lösningar.

Dagvattenplanen ska vara en hjälp

Hanteringen av dagvatten får allt större betydelse för att säkerställa robusta och hållbara samhällen. För att inte dagvattnet ska orsaka skador, på såväl kort som lång sikt, måste vattnet hanteras på ett hållbart sätt. Då krävs en samhällsplanering med helhetssyn och i det arbetet ska dagvattenplanen vara en hjälp. Dagvattenplanen innehåller också mål och strategier för att säkerställa att dagvattnet inte förorenar de sjöar och vattendrag som det rinner ut i. De vattenmiljöer som rinner genom Enköpings kommun mynnar samtliga ut i Mälaren, varifrån två miljoner människor dagligen får sitt dricksvatten.

Framtagande av dagvattenplanen har medfinansierats av EU, inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vattenparken i Enköping. Foto: Linda Littlewood
Vattenparken i Enköping. Foto: Linda Littlewood
Ladda ned bild

Dokument

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Kungsgatan 39
745 36 Enköping

0171–62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye