Umeå kommun

Ökad tillgänglighet till mensskydd i skolorna

Dela
Umeå kommun tillhandahåller kostnadsfri tillgång till mensskydd på skoltoaletter i grund- och gymnasieskolor. Det enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

– Enligt skollagen ska vi sträva efter att uppväga skillnader när det gäller elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning. Oro över att inte få tag på mensskydd vid behov kan leda till stress och påverka koncentrationen. Tillgängligheten till mensskydd är en nödvändighet för få en fungerande vardag och det gör detta till ett angeläget beslut, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Umeå kommun tillhandahåller idag mensskydd i sina kommunala grund- och gymnasieskolor genom skolsköterska eller motsvarande vid behov. Skydden delas inte ut till samtliga elever med mens och dessutom begränsas tillgängligheten med nuvarande arbetssätt.

Diskussionen om gratis mensskydd i skolan har lyfts så väl i riksdagen som i flera kommuner. I en nationell undersökning om mens, mensskydd och mensfattigdom som genomfördes av SIFO på uppdrag av föreningen Mensen, våren 2021, med tjejer i åldern 16–21 år, framgår att mellan en och två procent ofta är med om att de själva eller deras familj varit tvungna att välja bort att köpa något för att ha råd med mensskydd, att de inte haft råd med det mensskydd de helst vill använda och/eller att de inte haft råd med mensskydd alls.

En procent anger att de missat skola, jobb, träning, fritidsaktivitet eller att träffa kompisar för att de inte haft tillgång till eller råd med mensskydd.


Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye