Naturskyddsföreningen

Sverige anmäls till EU för bristande skogslagstiftning

Dela
Nu anmäler Naturskyddsföreningen Sverige till EU-kommissionen för omfattande brister i den svenska lagstiftningen när det gäller artskyddet och arters livsmiljöer i skogen. Den svenska skogslagstiftningen lever inte upp till EU-rätten på ett flertal punkter, enligt Naturskyddsföreningen.

– Vi har under lång tid påtalat att dagens svenska skogslagstiftning inte lever upp till EU:s krav och vi har drivit ett flertal rättsfall om hur fridlysta arter påverkas av skogsbruk i strid med EU-rätten. Varken politiker eller myndigheter verkar vilja göra vad som krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s regelverk. Nu hoppas vi att EU-kommissionen kan få beslutsfattarna i Sverige att ta EU-rätten på allvar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Tillståndet för arter och deras livsmiljöer är allvarlig i det svenska skogslandskapet, och skogsbruket är en starkt bidragande orsak. Skogen har den högsta andelen rödlistade arter av alla landskapstyper i Sverige, och avverkning har stor negativ påverkan på omkring 1400 arter. Samtidigt finns det omfattande brister i den svenska lagstiftningen om skogen i relation till EU-rätten.

Naturskyddsföreningen har sedan 2014 påtalat hur fridlysta arter påverkas av skogsbruk i strid med EU-rätten. Föreningen har drivit rättsfall i nationella domstolar och fick förra året ett avgörande från EU-domstolen som tydligt visar att den svenska lagstiftningen och förvaltning av skogen som livsmiljö inte lever upp till EU-rättens krav.

– Om Sverige rättar till bristerna i lagstiftningen kommer arter och deras livsmiljöer få det skydd de ska ha enligt EU:s fågel- och livsmiljödirektiv. Utan ny lagstiftning kommer inte miljömålen i skogen att kunna nås, säger Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen lyfter fyra olika klagomål till EU-kommissionen:

1. Brister i systemet för skydd av arter. Det finns uppenbara brister i det svenska skyddssystemet för arter. Enligt EU-rätten ska det finnas förebyggande åtgärder i systemet för skydd av arter, och dessa åtgärder ska vara sammanhängande och samordnade, vilket saknas i Sverige. Det räcker inte att Sverige enbart har skrivit in förbuden mot att exempelvis döda arter eller förstöra deras bon enligt EU:s naturvårdsdirektiv i lagstiftningen, vilket är fallet i dag.

2. Brister i Skogsstyrelsens föreskrifter om skydd för fåglar och andra skyddade arter. Enligt EU:s fågeldirektiv är det förbjudet att döda, störa fåglar samt förstöra ägg med mera, och enligt EU-domstolen omfattas alla fåglar av förbudet. Men Skogsstyrelsens föreskrifter omfattar endast prioriterade eller hotade fåglar, och dessutom är det tillräckligt att skada på fridlysta arter förhindras eller begränsas. Föreningen menar därför att skogsvårdslagstiftningen står i strid med EU-rätten.

3. Brister i hur avverkningar i och nära Natura 2000-områden granskas. Avverkningar i och nära Natura 2000-områden riskerar med Skogsstyrelsens nya automatgranskning att aldrig prövas enligt Natura 2000-bestämmelserna. Detta strider mot EU:s livsmiljödirektiv och EU-domstolens praxis.

4. Brister i talerätten för miljöorganisationer. Miljöorganisationer kan inte överklaga beslut om hänsyn till arter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen. Detta står i strid med EU:s grundlagar, fördragen, och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Granskning: Stort gap mellan EU-parlamentarikernas miljöinsatser11.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningens granskning visar mycket stora skillnader mellan EU-parlamentarikernas engagemang och ambitionsnivå i EU:s miljöpolitik. Sverigedemokraterna får uselt betyg efter att ha röstat nej till nästan alla lagförslag. Moderaterna utmärker sig genom att de särskilt aktivt har motarbetat viktiga miljölagstiftningar i EU-parlamentet. Liberalerna däremot har röstat och agerat bra för miljön. Miljöpartiet och Vänsterpartiet får utmärkt miljöbetyg.

Pressinbjudan: Rovdjurskonferens och pressträff i Järvsö4.4.2024 14:19:23 CEST | Pressmeddelande

För första gången på många år möts jägare, lantbrukare, samer, forskare, miljöorganisationer och politiker på en konferens för att diskutera samexistens mellan människor och rovdjur. Välkommen på pressträff i Järvsö den 11 april kl 09.30 samt att bevaka rovdjurskonferensen på plats eller digitalt torsdag till lördag den 11–13 april. Konferensen arrangeras av Naturskyddsföreningen och WWF samt Ljusdals Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Gävleborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye