Region Uppsala

Ny direktör för Nära vård och hälsa utsedd

Dela
Louise Hamark blir ny direktör för Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa, efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Nuvarande förvaltningsdirektör Torun Hall går i pension vid årsskiftet, och efterträds då av Louise Hamark, som idag är biträdande förvaltningsdirektör på Nära vård och hälsa. Louise Hamark har lång erfarenhet som läkare. Efter närmare tio år som läkare inom Region Gävleborg kom hon till Region Uppsala som distriktsläkare för tio år sedan. 2014 började hon som verksamhetschef, 2019 blev hon verksamhetsområdeschef och i februari 2020 blev hon biträdande förvaltningsdirektör.

- Till Louise Hamarks många styrkor hör att hon har bra koll på Region Uppsala som organisation, och på vår samverkan med länets kommuner och med privata aktörer. Hon är helt rätt person för att göra verkstad av det nödvändiga omställningsarbetet från en sjukhustung till en mer effektiv och nära vård, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Louise Hamark tillträder som förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa den 1 januari 2023.

- Jag är verkligen glad över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att tillsammans med chefer och medarbetare fortsätta att utveckla våra verksamheter för att möta våra patienters behov, säger Louise Hamark.

Parallellt med sina yrkesuppdrag har Louise Hamark sedan år 2018 även varit projektledare och projektägare för flera projekt inom omställningsarbetet till en effektiv och nära vård. Omställningen syftar till att göra vården mer tillgänglig för invånarna, både digitalt och fysiskt. Det förutsätter en tätare samverkan mellan olika aktörer, liksom insatser som exempel­vis fast vårdkontakt för patienten, ny teknik för effektivare arbetssätt och införandet av fler vårdnivåer.

- Jag brinner för att fortsätta omställningen till en effektiv och nära vård tillsammans med länets kommuner och våra sjukhus, säger Louise Hamark.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa: 072 - 247 03 29

Bilder

Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen 31 augusti 202331.8.2023 15:31:41 CEST | Nyheter

Månadsrapport för juli 2023 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 44 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för juli månad. Folktandvården lämnar en prognos på plus 10 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 40 miljoner kronor. Vårdstyrelsen beslutade att en åtgärdsplan ska tas fram och åtgärder vidtas för att nå en budget i balans för Nära vård och hälsa. Initiativ om mottagning för hemlösa i Enköping besvarat Annika Forsell (MP), Ida Harju Håkansson (S) och Neil Ormerod (V) hade väckt ett initiativärende, ”Rädda mottagningen för hemlösa i Enköping”. Enligt förslaget skulle hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur läkarbemanningen vid mottagningen kan säkerställas samt ett förslag till hur samarbetet med Hela Människan Enköping ska utvecklas. Enligt förvaltningens bedömning är läkarbemanningen vid mottagningen för hemlösa redan säkerställd. Det finns också ett samarbete med

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 29 augusti 202329.8.2023 16:24:15 CEST | Pressmeddelande

Hälsoobligationer införs för högt blodtryck I juni beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala ska ge ut en hälsoobligation, på upp till 100 miljoner kronor. I en hälsoobligation lånar regionen pengar på kapitalmarknaden för att finansiera en innovativ eller preventiv insats, men betalar tillbaka lånet utefter resultaten av en sådan insats enligt på förhand fastslagna villkor. På så sätt bär inte regionen ensam den ekonomiska risken vid innovativa och preventiva insatser. Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att det hälsotillstånd som ska adresseras med en hälsoobligation ska vara hypertoni, högt blodtryck. Fyra tänkbara hälsoområden har identifierats: KOL, hypertoni, psykisk ohälsa (depression, oro och ångest) och fetma. Dessa hälsotillstånd har sedan analyserats och utvärderats mot ett antal kriterier. Så som att det ska finnas evidensbaserade interventioner med goda förutsättningar att förebygga hälsotillståndet eller sjukdomsförloppet hos målgruppen – alltså att det i dagl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum