Region Uppsala

Ny direktör för Nära vård och hälsa utsedd

Dela
Louise Hamark blir ny direktör för Region Uppsalas förvaltning Nära vård och hälsa, efter ett beslut i regionstyrelsens arbetsutskott.
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa

Nuvarande förvaltningsdirektör Torun Hall går i pension vid årsskiftet, och efterträds då av Louise Hamark, som idag är biträdande förvaltningsdirektör på Nära vård och hälsa. Louise Hamark har lång erfarenhet som läkare. Efter närmare tio år som läkare inom Region Gävleborg kom hon till Region Uppsala som distriktsläkare för tio år sedan. 2014 började hon som verksamhetschef, 2019 blev hon verksamhetsområdeschef och i februari 2020 blev hon biträdande förvaltningsdirektör.

- Till Louise Hamarks många styrkor hör att hon har bra koll på Region Uppsala som organisation, och på vår samverkan med länets kommuner och med privata aktörer. Hon är helt rätt person för att göra verkstad av det nödvändiga omställningsarbetet från en sjukhustung till en mer effektiv och nära vård, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Louise Hamark tillträder som förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa den 1 januari 2023.

- Jag är verkligen glad över att ha fått detta förtroende och ser fram emot att tillsammans med chefer och medarbetare fortsätta att utveckla våra verksamheter för att möta våra patienters behov, säger Louise Hamark.

Parallellt med sina yrkesuppdrag har Louise Hamark sedan år 2018 även varit projektledare och projektägare för flera projekt inom omställningsarbetet till en effektiv och nära vård. Omställningen syftar till att göra vården mer tillgänglig för invånarna, både digitalt och fysiskt. Det förutsätter en tätare samverkan mellan olika aktörer, liksom insatser som exempel­vis fast vårdkontakt för patienten, ny teknik för effektivare arbetssätt och införandet av fler vårdnivåer.

- Jag brinner för att fortsätta omställningen till en effektiv och nära vård tillsammans med länets kommuner och våra sjukhus, säger Louise Hamark.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa: 072 - 247 03 29

Bilder

Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Louise Hamark, tillträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet8.12.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet personer som diagnosticeras med cancersjukdom ökar kraftigt. För att kunna möta växande vårdbehov krävs nya arbetssätt. Cancerkliniken på Akademiska sjukhuset har inlett ett nytt samarbete med mobila närvårdsteamet i Region Uppsala. Främsta syftet är att kunna hjälpa cancerpatienter, som akut blivit sämre, i hemmet, med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Härigenom ska patienterna slippa söka vård akut.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum