World Animal Protection Sverige

”Framtidsvalet 2022” – för djur, människor och miljö

Dela
World Animal Protection Sverige sprider nu valtidningen ”Framtidsvalet 2022”. Budskapet till politikerna är ödesmättat: om vi inte gör mer för att skydda djurens välfärd, kommer effekterna även att bli katastrofala för folkhälsan, miljön och klimatet.
Foto: Elephant Valley Project
Foto: Elephant Valley Project

Ladda ner valtidningen:
https://www.worldanimalprotection.se/framtidsvalet_2022

Michaela Milivojevic Sandvik, projektansvarig för valkampanjen i World Animal Protection Sverige, säger:

”Valtidningen ger oss en unik möjlighet att kontakta de politiska kandidaterna inför valet i höst och förmedla vårt budskap till dem. Mänskligheten står inför ett avgörande vägskäl i historien och det är bråttom att agera. Hur vi behandlar djuren handlar inte bara om deras välfärd, utan avgör också framtiden för människor och hela planeten. Tillsammans kan vi skapa en hållbar värld för alla – i dag och för kommande generationer.”

Valtidningen ”Framtidvalet 2022” har tagits fram som en vägkarta för vad som nu måste göras. World Animal Protection Sverige sammanfattar avgörande ödesfrågor och sätter in dem i ett större sammanhang, med konkreta lösningar på problemen.

Fokus på samarbete

Ambitionen med tidningen är att informera och engagera politiker för att skapa ett bra samarbetsklimat, som kan leda till konkreta, långsiktiga åtgärder.

Målgruppen är i första hand politiska kandidater till poster på alla nivåer i höstens val: riksdag, regioner och kommuner. Men också alla som vill var med och påverka politikerna att skapa en mer hållbar framtid – och själva vara en del av lösningen.

Många kandidater har redan fått valtidningen hemskickad till sig och utskicken kommer att fortsätta under sommaren. I veckan har tidningen också delats ut bland politikerna i Almedalen och mötts av ett stort intresse – inte minst för sin inriktning på dialog och gemensam handlingskraft.

Roger Pettersson, generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Som en av världens största djurvälfärdsorganisationer vill vi vara en expertresurs för svenska politiker, för att hjälpa dem att fatta beslut som gör livsavgörande skillnad för många. För oss är det viktigt att skapa en konstruktiv dialog med politikerna. Vårt budskap riktas till alla partier, oberoende av politisk färg. Om vi ska klara av de stora utmaningar vi nu står inför krävs ett effektivt samarbete över ideologiska skiljelinjer.”

Ödesfrågor med starkt stöd

De åtta ödesfrågor World Animal Protection Sverige tar upp i valtidningen utgår visserligen från djurens perspektiv, men spänner över många andra områden som kräver bred samordning – både nationellt och internationellt: FN-deklaration för djurens välfärd, global handel med vilda djur, antibiotikaresistens, zoonoser och pandemier, troféjakt, djurfabriker, omställning av livsmedelsindustrin och förbättrat djurskydd.

Enligt en Novus-undersökning som presenteras i valtidningen finns ett starkt stöd för World Animal Protection Sveriges valfrågor hos svenska folket. Runt 90 procent i undersökningen anser exempelvis att det är viktigt att förbättra djurens välfärd för att motverka zoonoser, pandemier och antibiotikaresistens och att stoppa den illegala handeln med vilda djur. Nästan 80 procent vill avveckla livsmedelsindustrins intensiva och onaturliga uppfödning i djurfabriker.

Överanvändning av antibiotika i livsmedelsindustrin skapar antibiotikaresistens och superbakterier, som nu är ett stort globalt folkhälsoproblem. Att djur trängs ihop under onaturliga och stressande förhållanden i djurfabriker ökar risken för sjukdomar, som kan spridas vidare till människor och utvecklas till pandemier.

Livsmedelsindustrins djurtransporter, djurfabriker och skogsskövling förvärrar problemen med växthusgaser och klimatförändringar. Köttindustrins skogsskövling är också ett dödligt hot mot många vilda djur och förstör deras naturliga livsmiljöer. Den omfattande handeln och nära kontakter med vilda djur innebär dessutom allvarliga smittorisker för både människor och djur.

Roger Pettersson säger:

”World Animal Protection Sverige vill ingjuta framtidstro i alla som läser tidningen, genom att inte bara rada upp problemen vi står inför utan också peka på lösningarna. Nu är det viktigt att politikerna ser vad som behöver göras och sätter igång förändringsarbetet. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och expertkunskap. Tillsammans kan vi göra valet 2022 till ett hållbart framtidsval för människor, djur och hela planeten.”

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Elephant Valley Project
Foto: Elephant Valley Project
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

World Animal Protection Sverige
World Animal Protection Sverige
Hantverkargatan 5 s
11221 Stockholm

08-6177970https://www.worldanimalprotection.se

Vi är en av världens största djurskyddsorganisationer och arbetar målinriktat för att stoppa djurplågeri i hela världen. Vi samarbetar med organisationer, företag och enskilda runt hela världen och är rådgivare åt FN, EU, regeringar och myndigheter. Vi är insatta i djurskyddsfrågor, såväl i Sverige som globalt. 

Våra arbetsområden är djur i samhällenlantbruksdjurkatastrofdrabbade djur och vilda djur.

Följ World Animal Protection Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Animal Protection Sverige

Organisationer startar gemensam kampanj för kors rätt att beta2.10.2023 10:05:52 CEST | Pressmeddelande

Idag lanseras kampanjen Jag vill beta. Bakom kampanjen står Sveriges fyra största djurskyddsföreningar; World Animal Protection, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen samt konsumentorganisationen Vi Konsumenter. Syftet med kampanjen är att skapa opinion för den idag lagstadgade betesrätten för mjölkkor men att även utöka betesrätten till att gälla även kalvar och andra nötdjur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum