Energimyndigheten

Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för gods efter beslut från Energimyndigheten

Dela
Energimyndigheten har nu tagit ett stort antal beslut om stöd till Regionala elektrifieringspiloter. Nu finns en första geografisk bild över var publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för tung trafik kommer stå färdiga hösten 2023, och det är en rejäl utbyggnad som är att vänta.

Hittills har Energimyndigheten beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation för en sammanlagd summa på 1,4 miljarder kronor.

- Det här blir ett rejält steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter. Vårt beslut innebär en bra geografisk spridning av den publika ladd- och tankinfrastrukturen som underlättar för en snabbare elektrifiering av tunga godstransporter i hela landet, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Stor bredd av beviljade ansökningar

Centralt i bedömningen av ansökningarna har varit strategisk placering i ett regionalt och nationellt perspektiv och hur aktörssamverkan sett ut men vi har också tittat på exempelvis tillståndsprocesser och kostnader för att bygga. De som fått sin ansökan beviljad är alltifrån stora etablerade företag till mindre nya aktörer på marknaden. Kravet för att få stöd är att ladd- eller tankstationen ska vara färdigställd senast hösten 2023 och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen.

- Mångfalden av aktörer som nu får chans att bygga ut ladd- och vätgastankmöjligheter kommer att ge värdefull kunskap för den fortsatta utvecklingen av ladd- och tankningsmönster för olika typer av godstransporter, både för branschen och för Energimyndigheten i sitt uppdrag att stärka ett transporteffektivt samhälle, säger Gustaf Länn, handläggare Energimyndigheten.

Energimyndigheten har ytterligare beslut att ta för de resterande ansökningarna under sommaren. I början av hösten kommer Energimyndigheten analysera de behov som stödet täcker, samt eventuella fortsatta utmaningar för en publik ladd- och vätgastankinfrastruktur för tunga transporter.

- Med analysen av den första utlysningen kommer vi att kunna komplettera eventuella luckor och använda kvarvarande medel för ytterligare utlysning under hösten. Vi kommer även att se över behovet av förlängd tid för genomförandet och föra dialog med Regeringskansliet om detta, säger Gustaf Länn.

Lista över beviljade projekt och karta över geografisk placering

Vid frågor, kontakta:

Frågor per mail kan mejlas till: elektrifieringspiloter@energimyndigheten.se

Gustaf Länn (15 juli), handläggare Energimyndigheten
Telefon: 016-544 22 12

Olov Åslund (18-22 juli), handläggare Energimyndigheten
Telefon: 016-544 21 57

Åke Axembom (från 25 juli), handläggare Energimyndigheten
Telefon: 016-544 20 10

Om Regionala Elektrifieringspiloter

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är ett stöd som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Syftet är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet.

Energimyndigheten har fått i uppgift att fördela ekonomiskt stöd till aktörer som vill bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner och täcker 100 procent av investeringskostnaden. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Läs mer på: Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Nyckelord

Kontakter

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye