Svenskt Trä

Gemensam färdplan ska stärka möbel- och inredningsbranschen

Dela
Branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna har tillsammans med den svenska möbel- och inredningssektorn tagit initiativ till en gemensam färdplan för ökad förädling och användning av lokala biobaserade material. Minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt utveckling av produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden är målsättningen.
Lilla Åland. Foto: Stolab
Lilla Åland. Foto: Stolab

Sverige har en stark möbeltradition, inte minst vad det gäller att designa, producera och sälja trämöbler. Svensk möbel- och inredningsindustri är en betydande bransch med en stor exportandel. Andelen skogsråvara från den svenska skogen är marginell i möblerna idag, men efterfrågan ökar stadigt. För att möta behovet krävs ett närmare samarbete inom hela värdekedjan och en gemensam färdplan. En anpassning med större användning av lokal biobaserad råvara skulle minska klimatavtrycket samt behålla produktion, kompetens och arbete i Sverige. 

Färdplanen ger en kortfattad beskrivning av nuläge, utmaningar och möjligheter samt redogör för ett antal initiativ som ska bidra till den gemensamma kraftsamlingen. I strategin beskrivs några av de steg som behöver tas för att uppnå en hållbar utvecklingmed ökat cirkulärt fokus. Förutsättningar behöver skapas för att möjliggöra en betydligt närmare dialog både inom branschen och med närliggande sektorer. Det krävs även fördjupad kunskap om möjligheterna med biobaserade material, vilket kan bidra till att öka skogens värde. Förbättrad dialog i kombination med djupare kunskap tillåter utveckling av nya produkter, tjänster och tekniker såväl som processer och affärsmodeller inom en befintlig, och förnyad, cirkulär värdekedja.   

Målsättningen är att till år 2030 ha lagt grunden för en hållbar möbel- och inredningsbransch med en ökad andel lokala biobaserade material. 

– Med vår gemensamma färdplan vill vi skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig och hållbar industri, vilket i sin tur kan bidra till samhällsnytta med fler arbetstillfällen och en utvecklad glesbygd. Vi kan dessutom öka värdet på skogen och skogens produkter, säger Björn Nordin chef arkitektur och design på Svenskt Trä. 

Färdplanen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla branschen.  

– Ökat användande av lokal träråvara i svensk möbelproduktion stärker svensk möbelindustris fortsatta hållbarhetsutveckling och ökar konkurrenskraften med nya förutsättningar för nya affärsmodeller. Det är ett viktigt bidrag till den nödvändiga gröna omställningen av svensk industri, säger David Johnsson VD på Trä- och möbelföretagen. 

 

Om Svenskt Trä 
Svenskt trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Huvuduppdraget är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä.

Om Trä- och Möbelföretagen 
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

Om Skogsindustrierna 
Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är det Skogsindustriernas uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. 

 

För mer information, kontakta gärna:

Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä, 072-452 79 53, bjorn.nordin@svenskttra.se

David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen, 070 - 597 72 67, david.johnsson@tmf.se  

Camilla Carlsson, kommunikationschef, Skogsindustrierna/Svenskt Trä,072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Alexandra Hernadi, kommunikationschef, Trä- och Möbelföretagen, 070 - 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se 

Färdplanen finns bifogad som pdf. 

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lilla Åland. Foto: Stolab
Lilla Åland. Foto: Stolab
Ladda ned bild
Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä
Björn Nordin, chef arkitektur och design, Svenskt Trä. Foto: Svenskt Trä
Ladda ned bild
David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen. Foto: Juliana Fälldin
David Johnsson, VD, Trä- och Möbelföretagen. Foto: Juliana Fälldin
Ladda ned bild

Dokument

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Årets uppdateringar i populärt dimensioneringsprogram14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Trä har uppdaterat det populära och kostnadsfria dimensioneringsprogrammet för mindre konstruktioner. Sedan programmet lanserades 2011 har det kontinuerligt förbättrats och utvecklats för att möta gällande normer och regler samt marknadens önskemål på dimensionering av nya konstruktioner. Det har gjort programmet till en av Svenskt Träs mest efterfrågade tjänster. I 2024 års uppdatering ingår en ny helhetslösning kring altaner, ett nytt entresolbjälklag samt kompletteringar i två nock- och takbalksberäkningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye