Ax – Kulturorganisationer i samverkan

Alla vill ha mer ideell kultur men alla vill inte betala

Dela
Alla riksdagspartier anser att civilsamhället har en stor betydelse i kulturpolitiken och Sveriges kulturella ekosystem. Men det ska inte få kosta mer enligt M, L och C. Partiernas ambitioner för det ideella kulturutövandet behöver öka under de kommande åren, menar Ax, särskilt kulturverksamhet för unga på fritiden. Vi har ställt 5 frågor om kulturpolitikens framtid till riksdagspartierna.

Här kan ni ladda ner enkäten:

https://www.axkultur.se/wp-content/uploads/2022/07/Ax-Kulturpolitiska-enkat-2022.pdf

Alla riksdagspartier har medverkat i enkäten och svarat på frågor om vilken politik de bedriver på kulturområdet. Alla anser att det fria och ideellt organiserade kulturlivet har stor betydelse för att Sverige ska uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Nästan alla partier lyfter dessutom vikten av det fria och ideellt organiserade kulturlivet för att kunna uppnå delaktighetsmålet (att alla i hela landet ska kunna utöva och ta del av kultur).

Även om alla svarar att den ideella kulturen, specifikt utövarna, har stor betydelse för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen ser vi att partiernas väg dit skiljer sig. Vänsterpartiet är det enda partiet som lyfter att den ideella kulturens roll i att uppnå de kulturpolitiska målen behöver uppmärksammas mer.

En förutsättning för att den ideella kulturen ska kunna ta en stor betydande roll i att uppnå delaktighetsmålet är att anslagen till “centrala amatörkulturorganisationer” (CAKO-stödet som delas ut genom Kulturrådet) höjs, då det inte räknats upp på 10 år. Flera av partierna vill se att andelen kortsiktiga stöd minskas och istället görs om till långsiktiga grundstöd. KD, Mp, S, SD och V svarar alla att anslagen behöver höjas, medan SD tillägger att de är försiktigt positiva till en höjning. L och C svarar nej på frågan och att anslagen är bra som de är idag. C svarar däremot att de vill stötta civilsamhället, exempelvis genom att bredda avdragsrätten för gåvor för ideella organisationer. M har avböjt att svara på frågan om höjt anslag men skriver att bidragsberoendet ska minskas för att kulturen ska bli mer fri. Detta går emot vad många av de andra skriver om att den ideella kulturen redan är fri som den är då den inte är kommersiellt eller politiskt styrd.

Vad gäller återstartsstöd till kulturen efter pandemin svarar C, L, SD, Mp, S och V att ett fortsatt förstärkt stöd är nödvändiga. KD anser att det vore bra men inte nödvändigt. M har avböjt att svara även på denna fråga, men förordar här att fler kulturarbetare bör bli självförsörjande, exempelvis genom företagspolitik, momssatser och stärkt upphovsrätt.

Kring frågan om barn och ungas möjlighet att utöva kultur på fritiden har de flesta partier lyft Skapande skola, vilket för oss i Ax ger en skev bild. Skapande skola är till för att professionell kultur kan nå barn och unga i skolan. Det som efterfrågats i denna fråga är hur barn och unga ska kunna utöva och ta del av kultur specifikt på fritiden. De som sticker ut är C och Mp:s svar om att de vill ge möjlighet för kulturföreningar att presentera sig i skolan för att det ska kunna skapa vidare intresse för aktivitet på fritiden. Detta är något som behövs för att föreningar ska kunna nå barn och unga som, särskilt med anledning av pandemin, inte fått möjlighet att hitta sin väg till sitt egna skapande och deltagande i ideella kulturlivet och dess föreningar. Utöver det skriver L att de värnar om folkbildningen och S skriver att de gjort satsningar på Kulturskolan och civilsamhället.

Vad gäller kultursamverkansmodellen svarar alla att modellen behöver utvecklas och de flesta tydliggör att ideell kultur ska inkluderas.

Trots att alla partier uppger att den fria och ideellt organiserade kulturen har stor betydelse glider flera partiers svar lätt iväg mot mer generella slutsatser och tankar om kulturlivet i stort. Ett utökat samtal om den fria och ideella kulturen inom politiken verkar vara behövligt av detta att döma.

Om Ax

Ax är en av Sveriges största paraplyorganisationer för organiserad, ideell kulturverksamhet, och samlar nationella förbund inom ideell utövarkultur/amatörkulturen. Ax företräder medlemmarna i frågor som är av gemensamt intresse gentemot myndigheter, institutioner och organisationer. Inom Ax samlas 22 nationella förbund med mer än 250 000 medlemmar i 8500 lokalföreningar. För Ax är det av central betydelse att kultur har en bred förankring i samhället och att utövandet är tillgängligt för alla, även under en pandemi som kräver fysisk distansering.

Det fria och ideellt organiserade kulturlivet = Det fria och ideellt organiserade kulturlivet avser den delen av kulturlivet som inte omfattas av offentliga strukturer och marknad, som däremot omfattas av civilsamhället. Ax företräder de ideella utövarna inom denna sektor, också kallat amatörkulturen.

Kontakt
Anna Rydborg
Ordförande Ax
anna.rydborg@axkultur.se
0703942382

Jesper Westermark
Ledamot Ax, enkätskapare
jesper.westermark@axkultur.se
0730541460

Bilder

Mauro Rongione
Mauro Rongione
Ladda ned bild

Om

Ax – Kulturorganisationer i samverkan
Torggatan 3
112 65 Stockholm

Följ Ax – Kulturorganisationer i samverkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.