Umeå kommun

Tio projekt beviljas medfinansiering

Dela
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har beslutat om medfinansiering till tio projekt som ska förbättra förutsättningar och stimulera tillväxt i företag som är verksamma i kommunen. Stöden utgår till allt från projekt som ska skapa möten mellan företag och investerare, till att erbjuda företag kompetens inom bildanalys, men också till att stimulera den växande spelbranschen.

– Det här är viktiga projekt eftersom de syftar till att stärka företag och branscher som finns i Umeå och därmed också har potential att stimulera sysselsättningen och kommunens tillväxt. Projekten har stor spännvidd och handlar exempelvis om att underlätta för tillväxtföretag inom forskning, innovation och digitalisering, men också om att stödja olika former av smart specialisering, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

I samtliga beviljade projekt är Umeå kommun medfinansiär tillsammans med bland andra Tillväxtverket/EU:s regionalfond, Vinnova, Region Västerbotten, samt andra kommuner.

Dessa projekt har beviljats medel:

  • CNBCC – Capital & competence beviljas 55 000 kronor 2022, 205 000 kronor per år, 2023–2024, samt 155 000 kronor 2025
  • Optisk innovationskraft beviljas 200 000 kronor per år, 2023–2025, samt 100 000 kronor 2026
  • Attrahera Flera beviljas 153 200 kronor per år 2023–2025
  • Game Attraction North beviljas 750 000 kronor per år 2023–2025 samt 200 000 kronor 2026
  • Intersective Game beviljas 250 000 kronor per år, 2023–2025
  • Västerbotten Sweden beviljas 239 393 kronor 2023, 251 534 kronor 2024, 244 718 kronor 2025, samt 14 355 kronor 2026
  • Boosting Gateway2Export beviljas 250 000 kronor 2023, 475 000 kronor per år 2024–2025 samt 133 000 kronor 2026
  • Förlängning av SPIS, Social Progress Innovation Sweden beviljas 150 000 kronor 2023
  • Kompetensattraktion Västerbotten beviljas 500 000 kronor per år 2023–2025
  • Kreativ kapacitet för grön omställning beviljas 300 000 kronor 2023, 400 000 kronor 2024 och 500 000 kronor 2025

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum