Umeå kommun

Umeå kommun ökar sponsorstödet till elitidrotten

Dela
Coronapandemin har orsakat ett stort ekonomiskt bortfall för elit- och arenaidrotterna i Umeå. Därför har kommunstyrelsen i Umeå kommun beslutat ge ett tillfälligt sponsorstöd 2022 på sammanlagt 5 miljoner kronor till elitidrottsföreningarna, varav 1 miljon kronor går till att främja jämställd idrottande.

– Bortfallet av publikintäkter, sponsorintäkter och andra intäkter under pandemin har gjort att många föreningar just nu har en mycket ansträngd situation. Idrotten är mycket viktig för Umeåborna, inte minst för våra barn och unga. Därför har kommunstyrelsen beslutat om att utöka sponsorstödet för 2022 med 5 miljoner kronor, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Umeå har under en lång tid varit en framgångsrik idrottsstad och har under flera år varit främst eller bland de främsta i den ranking som SVT gör. Utmärkande för Umeå är bredden med ett stort antal lag och idrottare på elitnivå. Elitidrotten är ett skyltfönster som stärker bilden av Umeå och föreningarna bedriver i flertalet fall även omfattande ungdomsverksamhet och sociala aktiviteter.

Under coronapandemin elit- och arenaidrotterna tappat stora delar av sina intäkter. Utöver direkta intäkter för publik har stora intäktsbortfall skett i form av uteblivna sponsorintäkter, samt intäkter för arrangemang och aktiviteter. Stat och förbund har på olika sätt stöttat föreningarna via bland annat ersättning för permitteringar och vissa uteblivna intäkter, men ersättningarna motsvarar inte på långa vägar intäktsbortfallet.

Kommunstyrelsen beslutar om att bevilja ett överskridande av tillväxtanslaget med 5 miljoner kronor 2022, vilket ska gå till ett tillfälligt sponsorstöd till elitidrottsföreningarna, varav 4 miljoner kronor fördelas enligt gällande sponsringsmodell, samt 1 miljon kronor fördelas för att främja jämställd idrottande.

– Umeå är en av Sveriges absolut främsta idrottsstäder. Gällande kommunens satsningar på idrotten råder sedan lång tid tillbaka politisk enighet. Så också kring denna utökade elitidrottssponsring. Elit- och arenaidrotterna har på grund av coronapandemin tappat stora delar av sina intäkter. Det motiverar en tillfällig utökning av anslaget för sponsring, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

För att komma i fråga för sponsring krävs:

 • Att föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom Umeå kommun inom en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Verksamheten skall bedrivas inom en idrott som har minst 20 000 aktiva på nationell nivå (enligt definition från RF).
 • Samarbete med förening som bedriver lagidrott är aktuell om föreningen har lag i den högsta nationella serien samt Hockeyallsvenskan (ishockey) samt Superettan/Elitettan (fotboll).
 • Samarbete med individuella idrottare där det ej förekommer seriespel (eller motsvarande) kan tecknas via förening och är endast aktuellt om idrottaren är över 18 år och kan visa meriter på topp 8 nivå på SM-nivå för seniorer.
 • Föreningen får ej vara på ekonomiskt obestånd.
 • Samarbetet kommer att innebära motprestation i form av rättigheter som motsvarar sponsrat belopp.
 • Det måste finnas en associationsrätt till föreningen eller idrottaren som Umeå kommun kan använda sig av. Umeå kommun måste med andra ord kunna marknadsföra sitt samarbete med föreningen eller individen.

Vidare skall sponsringssamarbetet bidra till att:

 • Stimulera Umeås invånare till förbättrad folkhälsa och ökad rörelserikedom.
 • Umeå uppmärksammas i media.
 • Stärka uppfattningen om Umeå som framgångsrik idrottsstad.
 • Stärka uppfattning om Umeå som en plats med många utvecklingsmöjligheter för individer, organisationer och företag med hög kvalité på boende, fritid, studier och karriär.
 • Möjliggöra nya evenemang som profilerar och uppmärksammar Umeå och bidrar till Umeå som besöks- och eventstad.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye