Konkurrensverket

Ingen synnerlig brådska när Tyresö köpte it-tjänster

Dela
Under ett och ett halvt år köpte Tyresö kommun it-tjänster utan att annonsera enligt upphandlingsreglerna. Kommunen menar att den uteblivna annonseringen berodde på coronapandemin. Bristande planering anser Konkurrensverket som nu yrkar på att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift gäller ett avtal om hyra av en virtualiseringsplattform, inklusive tilläggstjänster, som Tyresö kommun ingick i september 2021. Avtalet ingicks utan att kommunen först annonserade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalets värde uppgår till drygt 5,7 miljoner kronor. Kommunen hade dessutom tidigare ingått flera avtal av samma slag, också de tecknade utan föregående annonsering.

Kommunen menar att den ökade arbetsbelastning som pandemin förde med sig gjorde att det fanns skäl att skjuta på annonseringen av upphandlingen. Krav på nya tekniska lösningar innebar en kraftigt ökad arbetsbelastning och behov av att prioritera bland arbetsuppgifter, enligt kommunen.

Konkurrensverket har förståelse för att kommunen befann sig i en pressad situation, men anser inte att det rådde synnerlig brådska när det aktuella avtalet ingicks i september 2021. Även under rådande omständigheter borde kommunen ha kunnat genomföra en upphandling i god tid, då avtalet tecknades förhållandevis lång tid efter att pandemin bröt ut.

– En upphandlande myndighet måste ha sådana rutiner på plats att upphandlingar kan planeras med god framförhållning. Att det av olika omständigheter kan uppstå perioder av ökad arbetsbelastning är något som den upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till i sin planering, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Tyresö kommun ska betala 450 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift 

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Företag inom tempererade vägtransporter bötfälls för otillåtet samarbete5.7.2023 15:08:42 CEST | Pressmeddelande

När två företag verksamma inom tempererade vägtransporter delade upp kunderna på marknaden mellan sig bröt de mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket har därför fattat beslut om att det ena företaget ska betala sju miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget får eftergift av konkurrensskadeavgiften, det vill säga att det slipper betala, eftersom företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum