Alecta

Alectas kvartalssiffror för tredje kvartalet 2022

Dela
Kvartalssiffror för tredje kvartalet 2022. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2021.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 6,2 procent (9,7) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Kollektiv konsolidering för den förmånsbestämda försäkringen var 189 procent (169).

• Solvensgrad för koncernen var 214 procent (190).
• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,06 procent (0,08).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,022 procent (0,020).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på minus 13,1 procent från 1 januari till 30 september 2022. Under femårsperioden fram till 30 september 2022 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 6,2 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 213 miljarder kronor (205) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring

Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 189 procent den 30 september 2022 (169).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 907 miljarder kronor (948) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad för koncernen var 214 procent den 30 september 2022 (190).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1120 miljarder kronor (1153) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - sep 2022

jan - sep 2021

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-13,1

14,1

6,2

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 september

189

169

Solvensgrad koncernen, per 30 september

214

190

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,06

0,08

- Varav premiebestämd försäkring*

- Varav förmånsbestämd försäkring*

0,04

0,07

0,05

0,08

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,022

0,020

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Mer information

Kollektiv konsolideringsnivå förmånsbestämd försäkring

Historisk avkastning förmånsbestämd försäkring

Historisk fördelad avkastning premiebestämd försäkring Alecta Optimal Pension

Alectas finansiella kalender för 2023

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1100 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye