Svenskt Trä

Trämarknaden i Karlstad synliggjorde en bransch med både utmaningar och framtidstro

Dela
Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den 17 november, bjöd på viktiga diskussioner och insikter om träbranschen just nu. Under förmiddagen diskuterades världsekonomin, råvaruförsörjningen och Skogsstyrelsens analyser kring hållbara avverkningsnivåer. Det framkom att branschen står inför utmaningar framåt men att man ser ljust på framtiden då efterfrågan av svenska trävaror ser ut att öka.
Trämarknaden ägde rum på Stadshotellet i Karlstad, foto: Micael Carlsson
Trämarknaden ägde rum på Stadshotellet i Karlstad, foto: Micael Carlsson

Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna öppnade dagen med att tala om en världsekonomi i gungning. Där träbranschen, som många andra branscher, har påverkats av energikrisen, en lågkonjunktur runt hörnet och det rådande världsläget. 

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, presenterade sedan sina huvudbudskap om hållbara avverkningsnivåer från rapporten Skogliga konsekvensanalyser, SKA22. Rapporten görs av Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen vart sjunde år. Under förmiddagens panelsamtal diskuterades hur resultaten från analysen kan komma att påverka svenska sågverk. 

– Resursanvändningen i skogen är allt högre och det gör att vi har mindre marginaler nu än vad vi har haft tidigare. Om vi ökar avsättningarna för naturvårdsändamål, givet att vi för övrigt sköter skogen som idag, så får det konsekvenser för avverkningsmöjligheterna. På motsvarande sätt försämrar ett ökat avverkningsuttag möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Det finns alltså inget outnyttjat utrymme längre, inte om vi fortsätter på samma sätt som idag, säger Herman Sundqvist och tillägger att för att kunna fortsätta öka avverkningsmöjligheterna, så måste vi öka tillväxten.

Erik Brandsma, vd på Sveaskog, håller med om att förutsättningarna för skogsnäringen har förändrats.

– Trendbrottet är intressant, att det finns flera intressen i skogen och flera värden att ta hänsyn till. Vi har behövt dra ner våra avverkningsvolymer under en kort period men de kommer att öka igen framåt, säger Erik Brandsma.

Peter Holmgren, senior rådgivare på FutureVistas, påpekade klimatnyttan med ett aktivt skogsbruk.

– Det är viktigt med ett fortsatt aktivt skogsbruk och man bör titta på den totala klimatnyttan som skogen och produkterna tillsammans bidrar med. Skogsbruket bygger upp kollagret i skogen samtidigt som produkterna ersätter fossila material och bränslen, säger Peter Holmgren.

Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä, såg en samstämmighet i paneldiskussionerna.

– Skogsstyrelsens analyser är en viktig del för att skapa en trygghet i förutsättningarna inför beslut för svenska sågverk och inte minst för svenska politiker. Jag tar med mig från diskussionerna att panelen var samstämmig i att råvaruförsörjningen till svenska sågverk är viktig. Detta i en värld där efterfrågan på trävaror kommer att öka både lokalt och globalt, säger Mathias Fridholm och fortsätter.

– Vi ser fortsatt stora investeringar i svensk sågverksnäring, med en stor framtidstro, där alla är fokuserade på att också kunna få ut mer trävaror från varje träd. 

Senare under dagen diskuterades marknaden för sågade trävaror, bland annat av David Hopkins, Chief Executive på Timber Development UK och Jukka Vornanen, Global Wood Supply Manager på IKEA of Sweden. De bekräftade bilden av en fortsatt stor efterfrågan på trävaror.

– På eftermiddagen hörde vi från flera håll att vi möjligtvis står i en lite svagare trävarukonjunktur just nu där vi hoppas på att den kinesiska- och MENA-marknaden ska ta fart. Samtidigt förändras inte den långsiktiga bilden av en fortsatt växande efterfrågan på trävaror. Vi ser tecken på hur vi är i en tid där de globala handelsflödena förändras med ett ökat fokus på USA och Europa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror på Skogsindustrierna.

Läs programmet för Svenskt Träs marknadsseminarium 2022 och se hela inspelningen här.

Om Trämarknaden i Karlstad

Trämarknaden i Karlstad hålls den 3:e torsdagen i november varje år, enligt tradition sedan mer än 50 år tillbaka. Nästa trämarknad blir således den 16 november 2023.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Trämarknaden ägde rum på Stadshotellet i Karlstad, foto: Micael Carlsson
Trämarknaden ägde rum på Stadshotellet i Karlstad, foto: Micael Carlsson
Ladda ned bild
Trämarknaden i Karlstad, foto: Micael Carlsson
Trämarknaden i Karlstad, foto: Micael Carlsson
Ladda ned bild
Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä, foto: Micael Carlsson
Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä, foto: Micael Carlsson
Ladda ned bild
Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror Skogsindustrierna, foto: Micael Carlsson.
Christian Nielsen, marknadsanalytiker av trävaror Skogsindustrierna, foto: Micael Carlsson.
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Årets uppdateringar i populärt dimensioneringsprogram14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Trä har uppdaterat det populära och kostnadsfria dimensioneringsprogrammet för mindre konstruktioner. Sedan programmet lanserades 2011 har det kontinuerligt förbättrats och utvecklats för att möta gällande normer och regler samt marknadens önskemål på dimensionering av nya konstruktioner. Det har gjort programmet till en av Svenskt Träs mest efterfrågade tjänster. I 2024 års uppdatering ingår en ny helhetslösning kring altaner, ett nytt entresolbjälklag samt kompletteringar i två nock- och takbalksberäkningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye