Civil Rights DefendersCivil Rights Defenders

Svenskar oroade över den demokratiska utvecklingen

Dela
Oron över den demokratiska utvecklingen i Sverige har ökat det senaste året. Nära var tredje person (31 procent) instämmer på det stora hela att den svenska demokratin är hotad och 40 procent upplever att de demokratiska grundprinciperna har hotats det senaste året. Det visar en ny Novus-undersökning om svenskarnas syn på demokratin i Sverige.

– Oron är tyvärr befogad. De senaste åren har vi sett en försvagning av demokratier i många länder, även i vår närhet i Europa. Sverige är dessvärre inte immunt mot en sådan utveckling och inte minst Tidöavtalet är ett färskt exempel som visar att den globala trenden med demokratisk nedmontering närmar sig även Sverige, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. 

Undersökningen, som tagits fram på uppdrag av Civil Rights Defenders, tittar bland annat på om allmänheten upplever den svenska demokratin som hotad, om våra demokratiska grundprinciper är hotade och hur viktigt det är att bo i ett demokratiskt land.  

Fler upplever att de demokratiska grundprinciperna har hotats 

För ett år sedan gjorde Civil Rights Defenders en motsvarande undersökning. Siffrorna från årets undersökning visar att en signifikant större andel i år (44 procent) är mer oroliga för att Sverige rör sig mot ett mer odemokratiskt land jämfört med 2021. Nära var tredje person (31 procent) instämmer på det stora hela att den svenska demokratin är hotad (28 procent 2021).  

Fler (40 procent) upplever att de demokratiska grundprinciperna har hotats det senaste året. 

Ett signifikant antal fler tror att det hade varit positivt för Sverige om landet styrdes av en stark ledare i stället för ett flertal politiska partier (31 procent jämfört med 25 procent år 2021). 

Samtidigt som 93 procent uppger att det är viktigt att landet de lever i är demokratiskt, är siffran signifikant lägre än föregående år (96 procent 2021). Bland de som inte instämmer är det yngre män, 18–29 år, som uppger detta i högre grad. 

Tidöavtalet leder Sverige i en repressiv riktning 

Läget för den svenska demokratin har varit en brännande fråga sedan valet, det efterföljande Tidöavtalet och debatten kring civilsamhällets ställning. Avtalet innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av samt vår egen grundlag. 

– Som människorättsorganisation är vi mycket oroade över Tidöavtalet och hur det i förlängningen kommer att påverka den svenska demokratin. Grundläggande fri- och rättigheter skulle inskränkas om åtgärderna i Tidöavtalet blir verklighet, säger John Stauffer.  

Läs mer i vår granskning 

Kort om undersökningen 

Novus har genomfört intervjuer med drygt 1000 personer som svarat på frågor om den svenska demokratin under perioden 20–26 oktober, strax efter att Tidöavtalet presenterades. Läs hela undersökningen här. 

Vill du veta mer? 

Kontakta oss för en kommentar om den demokratiska utvecklingen i Sverige och Civil Rights Defenders kritik mot Tidöavtalet utifrån mänskliga rättigheter och demokrati.  

Telefon: 076 576 27 62 / E-post: press@crd.org

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Annika Åkerberg männsikorättsjurist, Civil Rights Defenders
Annika Åkerberg männsikorättsjurist, Civil Rights Defenders
Ladda ned bild
Annika Åkerberg människorättsjurist,, Civil Rights Defenders
Annika Åkerberg människorättsjurist,, Civil Rights Defenders
Ladda ned bild

Om

Civil Rights Defenders
Civil Rights Defenders
Östgötagatan 90
SE-116 64 Stockholm

+46 (0)76 576 27 62https://crd.org/sv/

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Följ Civil Rights Defenders

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Civil Rights Defenders

Koranbränning i rätten för första gången – Civil Rights Defenders positiva28.9.2023 14:30:32 CEST | Pressmeddelande

Idag startar rättegången mot den person som för tre år sedan brände koranen i Linköping. Civil Rights Defenders är positiva till att frågan om huruvida koranbränningar kan utgöra hatbrott nu för första gången prövas i svensk domstol, men understryker vikten av att alla relevanta omständigheter i det specifika fallet analyseras när man bedömer om en handling utgör hets mot folkgrupp eller inte. – Vi är positiva till att frågan om koranbränningar nu prövas i rätten eftersom det fortfarande saknas svensk rättspraxis i denna fråga. Först nu kan en sådan praxis växa fram som kan bli vägledande för liknande händelser i framtiden och ge ett starkare skydd mot hatpropaganda som riktar sig mot minoritetsgrupper, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Polisen går på magkänsla – Civil Rights Defenders kommenterar JO:s granskning27.9.2023 09:48:34 CEST | Pressmeddelande

Kroppsvisitationer görs på magkänsla och personer som bor eller vistas i så kallade utsatta områden utsätts för godtyckliga polisingripanden i större utsträckning än andra. Det visar JO:s granskning som släpptes igår. Civil Rights Defenders ser allvarligt på att de rättssäkerhetsgarantier som ska skydda personer mot obefogade tvångsåtgärder inte upprätthålls.

Human Rights Organisation Warns of Eroding Democracy in Sweden as Controversial Reporting Law Faces Debate15.9.2023 07:32:50 CEST | Press release

The Swedish government's new law proposal, which requires reporting individuals without a residence permit, will restrict undocumented migrants' access to their fundamental human rights. If implemented, it will undermine democracy and significantly diminish trust in state institutions. The Swedish human rights watchdog, Civil Rights Defenders, along with a broad spectra of human rights organisations, trade unions and EU parliamentarians are now putting forward massive critic urging the proposal to be blocked.

Därför hotar angiveriförslaget den svenska demokratin12.9.2023 13:52:36 CEST | Pressmeddelande

I helgen demonstrerade tusentals personer mot regeringens förslag om anmälningsplikt och i veckan kommer frågan att debatteras i riksdagen. Vi på Civil Rights Defenders är mycket kritiska till detta angiveriförslag. Det är ett förslag som i grunden förändrar vårt samhälles syn på människors lika värde där de grundläggande fri- och rättigheter som ska gälla alla, bara gäller några.

Tidöpartiernas förslag för ökat återvändande - Civil Rights Defenders kritiska31.8.2023 13:50:24 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterade Tidöpartierna åtgärder för ökat återvändande. Vi på Civil Rights Defenders har tidigare riktat skarp kritik mot dessa förslag då de kränker mänskliga rättigheter, inskränker rätten till privatliv och ökar risken ett angiverisamhälle där otillåten etnisk rasprofilering tillämpas. Trots tydlig kritik väljer nu Regeringen att gå vidare med förslagen. Vissa av förslagen kommer dessutom inte vara möjliga att genomföra på grund av rättighetsskyddet enligt internationella eller regionala åtaganden eller enligt svensk grundlag. Våra experter på Civil Rights Defenders finns tillgängliga för att kommentera hur de förslag som idag har presenterats inskränker mänskliga rättigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum