Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 7 december

Dela
Regionstyrelsen behandlar ungefär 30 punkter på sitt sammanträde 7 december. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Bra bemötande för nationella minoriteter

En person som tillhör en nationell minoritetsgrupp ska känna sig väl bemött och respekterad vid kontakter med Region Norrbottens verksamheter. Den som vill nyttja sin rätt enligt lagstiftningen att använda sitt nationella minoritetsspråk i kontakt med regionen ska ha möjlighet till detta.

Region Norrbotten har i samråd med nationella minoriteter tagit fram en handlingsplan som ska säkerställa tillämpningen av minoritetslagstiftningen och på se till att Region Norrbotten sköter sina åtaganden inom minoritetspolitiken.

25,7 miljoner till IT/MT

Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplettering av teknik inom befintliga verksamheter.

Därför investerar Region Norrbotten 25,7 miljoner kronor till divisionerna Nära, Länssjukvård 1, Länssjukvård 2, Funktion och Regionstöd. Exakt vad pengarna ska gå till kan läsas i styrelseärendet.

Investeringar i röntgen för hjärta och kärl

Region Norrbotten ska investera i två röntgensystem för kranskärlsröntgen (så kallad koronarangiografi) och ett system för alla kärl förutom hjärta och hjärna (så kallad periferangiografi). De gamla systemen är från 2014 och 2015. Investeringarna är nödvändiga för att fortsatt ha en säker och jämlik hjärt- och kärlsjukvård i hela Norrbotten.

Förstudie om lokaler för läkemedelstillverkning, mammografi och dialys

Dialysen i Gällivare uppfyller inte dagens krav på dialyslokaler och åtgärdsbehoven måste utredas. I Sunderbyn är man i behov av nya lokaler för tillverkning av sterila läkemedel. Mammografin vill samla verksamheten i Luleå och Boden på ett ställe för att bättre kunna utnyttja personal och lokaler. Förstudier ska startas för att projekten ska kunna inledas så snart som möjligt.

Förstudie om lokaler för rättspsykiatri

Rättspsykiatrins lokaler i Öjebyn behöver ses över och åtgärdas av flera skäl. Dels är lokalerna i grunden inte anpassade för rättspsykiatrisk vård och dels står Region Norrbotten inför ett omfattande krav från Piteå kommun att bygga om för att brandsäkerheten i lokalerna ska bli bättre.

De uppskattade kostnaderna för nödvändiga ombyggnationer uppgår till mångmiljonbelopp. Byggnaderna är i genomsnitt ca 40 år gamla och har ett underhållsbehov för de kommande 10 åren på ca 20 mnkr i dagens prisläge. Därför bör alternativ till ombyggnad utredas och regiondirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie för att ett beslutsförslag ska kunna presenteras för regionstyrelsen.

Förebyggande arbete mot jäv och mutor ska bli bättre

Revisorerna har granskar Region Norrbottens förebyggande arbete mot mutor och korruption samt regionens visselblåsarfunktion. Revisorerna föreslår åtta förbättringspunkter. Regionstyrelsen delar revisorernas åsikt och tänker följa de rekommendationer som de framför. Utvecklingsarbeten har påbörjats eller är planerade

Beslut kan fattas närmare verksamheten

Som en del i att Region Norrbotten inför tillitsbaserad ledning och styrning ses delegationsordningen över. Syftet är att vissa beslut ska kunna fattas längre ner i organisationen och av de funktioner som är bäst insatta i frågorna.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye