Umeå kommun

Hjälteföreningen blir Årets ideella insats 2022

Dela
Under internationella frivilligdagen korades Hjälteföreningen till Årets ideella insats. Priset delades ut av Andreas Lundgren (S), ordförande för individ- och familjenämnden och Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.
Igor Hell (M), ledamot i individ- och familjenämnden, Gisela Lindmark Eriksson (S) ledamot i individ- och familjenämnden, Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden och John Gröntvedt, ledamot i Hjälteföreningen.
Igor Hell (M), ledamot i individ- och familjenämnden, Gisela Lindmark Eriksson (S) ledamot i individ- och familjenämnden, Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden och John Gröntvedt, ledamot i Hjälteföreningen.

– Hjälteföreningen har skapat en rörelse kring friskvård och hälsa som förändrar livet till det bättre för många människor. Det är ingen överdrift att säga att Hjälteföreningen bidragit till att i grunden förändra samhällets syn på funktionsnedsättningar och vad som är möjligt att åstadkomma, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– I Hjälteföreningen ligger det bakom enormt mycket ideellt arbete och därför är jag glad att en helt enig jury valt att utse Hjälteföreningen till Årets ideella insats. Deras outtröttliga arbete för allas lika värde och att alla har rätt att få röra på sig är enastående, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden.

Priset delades ut under Internationella frivilligdagen 5 december på Umeå performance center i samband med att Hjälteträningen hade träning.

– Det känns så kul att det uppmärksammas det vi gör, att vi skapar träning för och med personer med funktionsnedsättning. Det känns verkligen stort, det värmer! säger John Gröntvedt, Hjälteföreningen.

Årets utmärkelse

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

Med stor glädje, vilja och engagemang har föreningen brutit ny mark och skapat en plats där alla är välkomna. Hjälteföreningens verksamhet består främst i att bedriva och sprida den unika Hjälteträningen som de själva uppger är träning för personer med funktionsvariation där medlemmarna både tränar och själva leder träning två gånger i veckan. Utöver den löpande verksamheten har föreningen sedan starten genomfört flera Hjältehelger med Hjälteloppet där det funnits möjlighet att prova på flera olika para-aktiviteter. I år genomfördes för första gången Hjältevasan på Mariehemsängarna. Aktiviteten var en skid- och snöskotävling med deltagare från ett par kommuner i Mälarregionen. Hjälteföreningen har som ambition att sprida ”Hjältefilosofin” ut i landet, föreningen är en förebild som visar att idrott och friskvård är för alla.

Om utmärkelsen

Priset har delats ut sedan 2003 men under namnet Årets eldsjäl. Tanken med priset är att uppmärksamma en förening eller organisation som på olika sätt utmärkt sig och gjort betydande insatser för invånarna i Umeå under året som gått. Från och med i år har utmärkelsen bytt namn till Årets ideella insats för att spegla syftet med utmärkelsen bättre. Det vill säga att det handlar om frivilligt och socialt arbete.

Varje år tas förslag/nomineringar emot till priset från allmänheten. Utifrån förslagen utses en pristagare. Priset tilldelas en organisation/förening som är öppen för så många som möjligt i kommunen. Förutom äran och ett diplom får föreningen/organisationen också en check på 10 000 kronor.

Kontakt

Andreas Lundgren (S) 
ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-330 63 24 
andreas.lundgren@umea.se 

Hanna Lundin Jernberg (L) 
vice ordförande 
individ- och familjenämnden 
Umeå kommun 
070-812 90 69 
hanna.lundinjernberg@umea.se

John Gröntvedt
ledamot
Hjälteföreningen
070-355 04 43
john.grontvedt@umeaperformance.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Igor Hell (M), ledamot i individ- och familjenämnden, Gisela Lindmark Eriksson (S) ledamot i individ- och familjenämnden, Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden och John Gröntvedt, ledamot i Hjälteföreningen.
Igor Hell (M), ledamot i individ- och familjenämnden, Gisela Lindmark Eriksson (S) ledamot i individ- och familjenämnden, Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden och John Gröntvedt, ledamot i Hjälteföreningen.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye