Akademiska sjukhuset

Stabsläge infört på Akademiska

Dela
Torsdagen den 8 december klockan 11 gick Akademiska sjukhuset upp i stabsläge med anledning av vårdplatssituationen och belastningen på akutmottagningen. Orsaken till den svåra belastningen är ökad spridning av olika virus såsom RS, Covid-19, Calici och influensa.

- Vi uppmanar invånare att om möjligt undvika besök till akutmottagningen på grund av stor smittorisk. Den omfattande virusspridningen medför att många patienter inkommer med RS, covid-19 eller influensa vilket skapat en stor belastning på både akutmottagningar och vårdavdelningar. Sjukhuset har just nu många barn inneliggande med RS-virus, säger chefsläkare Johan Lugnegård.

Stabsläget innebär att sjukhuset har inrättat en lokal ledningsgrupp bemannad med kompetenser för att kraftsamla och hantera den uppkomna situationen.

- Vi arbetar med att skapa en samlad bild av läget och vilka åtgärder som behövs för att möta vårdplatsbristen och flöden från akutmottagningarna. Det handlar i första hand om att öka beläggningsnivån eller minska intaget, säger Johan Lugnegård. 

Vårdplatssituationen på Akademiska sjukhuset har varit belastad under lång tid. Situationen har aldrig varit helt stabil efter pandemin. Den senaste veckan har läget förvärrats ytterligare till följd av ökad förekomst av virusinfektioner både bland patienter och personal. 

- Antalet patienter med Covid ökar samtidigt som vi ser eskalerande nivåer av RS-virus vilket i första hand belastar barnsjukvården. Sjukhuset ser även spridning av Calicivirus (vinterkräksjuka) både bland personal och patienter, med stängda vårdplatser som följd. Även sjukfrånvaron har ökat vilket ytterligare försvårar situationen, förklarar Lugnegård. 

Han berättar vidare att beläggningsgraden på sjukhusets avdelningar de senaste veckorna varit konstant 110-120 procent samt att akutmottagningen den senaste veckan haft 30-40 patienter i väntan på inläggning varje morgon.

För mer information, kontakta:

Johan Lugnegård, chefsläkare och beslutsfattare i lokal ledning;
018-611 98 98
johan.lugnegard@akademiska.se

Nyckelord

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Studie visar: Träning kan ersätta kirurgi vid hamstringsskador19.7.2024 08:45:50 CEST | Pressmeddelande

Akuta skador på lårets baksida, så kallade hamstringsavlösning, uppstår oftast i samband med halkolyckor och idrott. En ny studie från tio sjukhus i Sverige och Norge, med många av patienterna rekryterade i Uppsala och Stockholm, utmanar den traditionella behandlingen. Resultaten, som publiceras i den amerikanska tidskriften NEJM Evidence, visar att träning, det vill säga icke kirurgisk behandling, är lika effektiv som operation för patienter i åldrarna 30 till 70 år.

Fler patienter ska erbjudas epilepsikirurgi på Akademiska17.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För drygt ett år sedan tilldelades Akademiska sjukhuset/Region Uppsala tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för epilepsikirurgisk utredning och behandling både för barn och vuxna. I och med beslutet koncentreras vården till tre i stället för sex sjukhus. Detta förväntas ge ökad efterfrågan när tillståndet börjar gälla 1 juli. På Akademiska räknar man med en fördubbling av barn som erbjuds operation det närmaste året. Enligt Socialstyrelsen kan volymerna öka till 100 operationer per år, varav 30 på Akademiska sjukhuset, inkluderande både barn och vuxna.

Akademiska får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid sällsynta njursjukdomar12.6.2024 17:25:26 CEST | Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid sällsynta njursjukdomar hos barn och vuxna, exempelvis medfött nefrotiskt syndrom, ovanliga polycystiska njursjukdomar och cystinos, ärftliga sjukdomar som ofta debuterar under första levnadsåren och bland annat kan leda till kronisk njursvikt, dialys och transplantation. Beslutet att koncentrera vården till fyra sjukhus fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 12 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye