Svensk Betong

Långsiktig råvaruförsörjning av cement i fara trots positivt besked för Cementa

Dela
”Vi stod inför en allvarlig cementkris som skulle drabbat alla som jobbar i betongbranschen. Krisen skulle även strypt den svenska samhällsekonomin för utan cement och betong stannar bostads- och infrastrukturbyggandet i landet. Mark- och miljödomstolens beslut att godkänna Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland är positivt för landet," säger Malin Löfsjögård.
”För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement," säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.
”För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement," säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

”För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement så att vi kan producera betong för att kunna fortsätta utveckla Sverige för en växande befolkning, möjliggöra klimatomställningen och inte minst för att säkerställa vårt svenska samhällsskydd i en otrygg omvärld.”

Idag används runt 2,9 miljoner ton cement i Sverige varje år. Bara i Slite produceras upp emot 75 procent av denna cement.

”Det är inte möjligt att på kort tid ställa om till import av cement för att kunna täcka produktionsbortfallet från Slite. Tillgången på cement i vårt närområde är starkt begränsad. Risken är då att vi tvingas handla från auktoritära länder som Kina och Turkiet. Det är helt fel väg att gå,” säger Malin Löfsjögård.

Enlig branschorganisationen Byggföretagen skulle ett stopp för kalkbrytningen i Slite resulterat i 160 000 förlorade jobb under 2023 med ett samlat produktionsbortfall på närmare 140 miljarder kronor - motsvarande 2,6 procent av BNP.

Sammanfattning

Den 6 juli 2021 briserade cementkrisen då Mark- och miljööverdomstolen meddelade att de avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Det akuta läget undanröjdes temporärt av en tillfällig lagstiftning som gav Cementa ett förlängt tillstånd till årsskiftet 2022/2023. Nu har Mark- och miljödomstolen meddelat att man godkänner Cementas nya ansökan om att få fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland i ytterligare fyra år.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

”För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement," säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.
”För att vi inte ska stå inför en ny cementkris om fyra år behöver politiken långsiktigt säkerställa kritisk råvaruförsörjning av cement," säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.
Ladda ned bild

Om

Svensk Betong
Svensk BetongSvensk Betong är branschorganisation för företag som till­verkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlems­företagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 mdkr och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

Följ Svensk Betong

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Betong

Färdplanen visar – Svensk Betongs medlemmar klarar klimatmål11.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För fem år sedan lanserades Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft betongbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige med målet att sätta klimatneutral betong på marknaden 2030 samt att all betong ska vara klimatneutral 2045. I färdplanen från 2018 var målsättningen också att det senast 2023 skulle vara möjligt att halvera klimatpåverkan för betong till husbyggnation. Nu är det målet uppfyllt.

Löfsjögård: ”Regeringens budget lämnar mer att önska”20.9.2023 09:57:46 CEST | Pressmeddelande

Regeringen Kristersson har presenterat 2024 års budgetpropositionen. Budgeten innehåller en del positiva inslag för Svensk Betongs medlemsföretag, men dessvärre finns det betydligt mer att önska. - Vi uppmanar regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

Svenska kraftnäts beslut för elförsörjning till Gotland inte tillräckligt skarp30.5.2023 13:28:56 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät har meddelat sitt beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031. - Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030. För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Svensk Betong lanserar nyhetssajten Forum Betong1.2.2023 09:11:26 CET | Pressmeddelande

- Det händer väldigt mycket inom samhällsbyggnadssektorn just nu vilket gör det svårt för många att hålla sig uppdaterad om den intensiva hållbarhetsutvecklingen som sker i betongbranschen. För att öka kunskapsspridningen om betong och hur viktigt materialet är för vår samhällsutveckling och klimatomställning har vi skapat en naturlig hemvist med de senaste nyheterna och reportagen om det som händer i betongbranschen, säger Mattias Borrelid, Kommunikationsansvarig på Svensk Betong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum