Sveriges Allmännytta

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta tillsätter gemensam arbetsgrupp

Dela
I våras träffade Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta en överenskommelse om vilka faktorer som ska ligga till grund för hyresutvecklingen i de årliga förhandlingarna, den så kallade trepartsöverenskommelsen. Arbetet följs nu upp med en gemensam arbetsgrupp med representanter från varje organisation som har i uppdrag att svara på frågor som kan uppstå i de lokala förhandlingarna. Gruppen ska även följa hur överenskommelsen används av hyresmarknadens lokala parter samt utvärdera och vidareutveckla arbetssätten.
Foto: Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Filippa Ländin/Per Myrehed/Olof Holdar
Foto: Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Filippa Ländin/Per Myrehed/Olof Holdar

Parterna kan tillsammans konstatera att överenskommelsen prövas under tuffa förhållanden i tider av hög inflation och osäkra ekonomiska framtidsutsikter. Trots det är överenskommelsen välförankrad i respektive organisation.

– Vår ambition med överenskommelsen är att säkra en bättre förhandlingsprocess, för att stärka hyresrättens attraktivitet, men också konkurrenskraft. Det gynnar hyresgäster som får ett bra boende och fastighetsägare som kan öka sina investeringar i hyresrätter när utvecklingen blir mer förutsägbar, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Överenskommelsen sjösattes under ett ekonomiskt turbulent år. För att underlätta för de lokala parterna i förhandlingsarbetet runt om i landet tillsätter vi nu en partsgemensam operativ arbetsgrupp. Arbetsgruppen kommer fördjupa och säkra en god och lokal förhandlingsprocess. Det gynnar såväl hyresgäster som fastighetsägare, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. 

– Vår förhoppning är att arbetsgruppen ska kunna tydliggöra några av de vanligaste frågorna som dyker upp och på så sätt underlätta de lokala förhandlingarna. Med underlag från gruppens arbete avser parterna att inför 2024-års förhandlingar kunna förtydliga trepartens överenskommelse om de årliga förhandlingarna avslutar Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Om Trepartsöverenskommelsen:
Överenskommelsen mellan de tre parterna på hyresmarknaden gäller till 2026 och innebär bland annat att de lokala parterna ska utgå från gemensamt överenskomna ekonomiska faktorer i de årliga hyresförhandlingarna. Från och med förhandlingarna om 2023-års hyresjustering ska fem olika faktorer användas som grund för förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på den specifika orten. Trepartsöverenskommelsen innehåller också en gemensam vägledning för systematisk hyressättning, förhandling avseende förvaltningskvalitet, Digitaliseringsforum och en överenskommelse om en öppen hyresstatistik.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Filippa Ländin/Per Myrehed/Olof Holdar
Foto: Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige. Foto: Filippa Ländin/Per Myrehed/Olof Holdar
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 320 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 975 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Nytt avtal ska starta en energirevolution i Sverige18.3.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa initierar samarbete för att påskynda den gröna omställningen I en strävan efter att leda vägen för den gröna omställningen i Europa och globalt, har Sveriges Allmännytta och ViaEuropa tagit sig an utmaningen att snabba på övergången till ett mer hållbart energisystem. Deras gemensamma mål är att främja energigemenskaper som en kraftfull drivkraft för förändring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye