Brå

Polisens forensiska verksamhet är fortsatt underdimensionerad

Dela
För att Polismyndigheten ska kunna uppnå sitt mål för 2024 om framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring har den forensiska verksamheten en viktig roll. Men kapaciteten är eftersatt, framför allt när det gäller den it-forensiska verksamheten. Det visar en ny utvärdering från Brå.

Polisens forensiska verksamhet ska hjälpa utredningsverksamheten med att säkra och undersöka digitala och fysiska spår. Den forensiska verksamheten delas in i tre grenar: kriminaltekniskt fältarbete, laborativ forensik samt it-forensik. Resultaten från den forensiska verksamheten spelar en viktig roll i att vägleda utredningar framåt och för att få fram teknisk bevisning i brottmål.

Polismyndigheten har sedan tidigare varit medveten om att den forensiska verksamheten har varit underdimensionerad. När myndigheten fått stora resursförstärkningar de senaste åren har man därför velat satsa på just den forensiska verksamheten. Brås utvärdering visar dock att verksamheten fortfarande är eftersatt.

–        Antalet anställda inom den forensiska verksamheten har ökat men inte mer än myndigheten totalt sett, och i mindre utsträckning än utredningsverksamheten, som är beställare av de forensiska undersökningarna. Det leder till att man inte kan möta efterfrågan, säger Anna-Lena Beutgen, utredare på Brå.

De långa handläggningstiderna hos de forensiska verksamheterna leder till att utredningsledare ibland avstår från att göra beställningar. Istället låter de andra funktioner inom myndigheten säkra spår i exempelvis mobiltelefoner även om det innebär en risk att kvaliteten blir sämre.

It-forensiken är den del av verksamheten som har svårast att få kapaciteten att räcka till. Under åren 2017–2021 ökade produktionen av it-forensiska utredningar med 38 procent, men antalet it-forensiker ökade med endast 17 procent. Nio av tio it-forensiker ser den höga arbetsbelastningen som ett stort hinder för verksamhetens effektivitet.

–        Det är tydligt att det behövs mer personal till de forensiska verksamheterna, men det löser inte hela problemet. Det behöver bli tydligare vilka ärenden som ska prioriteras för att kunna använda verksamheten så effektivt som möjligt. Polisen behöver även öka den forensiska kunskapen inom hela myndigheten, så att utredningsledare kan göra bättre beställningar och andra funktioner kan avlasta specialisterna med enklare undersökningar, säger Linnea Littman, utredare på Brå.

Om utvärderingen:

Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på 10 000 nya polisanställda. Det här är den första delrapporten inom ramen för uppdraget. I rapporten utvärderar Brå i vilken utsträckning den forensiska verksamheten har tagit del av resurstillskotten under åren 2017–2021, hur resultaten har utvecklats under samma tidsperiod samt vilka kvarstående hinder det finns för att uppnå en effektiv forensisk verksamhet. Resultaten bygger dels på analyser av verksamhetsstatistik över produktion och personal i den forensiska verksamheten, dels på enkätundersökningar till åklagare och medarbetare inom polisen.

Nästa delrapport, om resursfördelning och personaltillväxt inom Polismyndigheten, publiceras i mitten av februari. Hela uppdraget ska slutredovisas senast våren 2026.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Unga gängkriminella, bedrägerier samt kommuners brottsförebyggande i fokus på Råd för framtiden10.4.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Finns det någon koppling mellan barn som utsätts för våld i hemmet och senare involvering i gängkriminalitet? Hur kan man minska risken för privatpersoner att utsättas för bedrägerier? Det är några programpunkter som lyfts på Brottsförebyggande rådets årliga konferens. Den 10–11 april samlas drygt 1 100 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och på plats i Umeå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye