GlobeNewswire

Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse

Dela

Elanders valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Dan Frohm, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson samt nyval av Ulrika Dellby, Anna Hallberg och Johan Trouvé. Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall har avböjt omval.

Ulrika Dellby har en civilekonomexamen. Hon är styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB samt ledamot i Bico Group AB, Lifco AB, Linc AB, SJ AB och Werksta Nordic AB. Tidigare partner Boston Consulting Group.

Anna Hallberg har en akademisk utbildning inom juridik och företagsekonomi. Hon har tidigare varit statsråd och Utrikeshandelsminister, vice koncernchef för Almi Företagspartner samt haft ett antal ledande befattningar inom SEB.  

Johan Trouvé har en civilingenjörsexamen. Han är vd för Västsvenska Handelskammaren och har tidigare bland annat varit regionchef för Schenker AB. Han är idag ledamot i Svenska Mässan, Thomas Concrete AB samt UNICEF Sverige.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Elanders årsstämma 2023, som hålls den 21 april. Inför årsstämman 2023 består Elanders valberedning av följande:

Carl Bennet, Carl Bennet AB
Fredrik Carlsson, Svolder AB
Dan Frohm, Styrelseordförande
Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
Dag Marius Nereng, Protector Forsikring ASA

För mer information, kontakta
Carl Bennet, ordförande i valberedningen, telefon: 031-741 64 00.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

HMS Networks utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 1 400 miljoner SEK17.4.2024 17:31:00 CEST | Pressmeddelande

INTE AVSETT FÖR, OCH FÅR INTE, OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INNEFATTANDE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE STAT I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION VORE OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE NÅGOT PROSPEKT OCH UTGÖR INTE NÅGOT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER FÖRVÄRVA DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI, OCH DET SKA INTE SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI TILL ELLER INOM NÅGON JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING VORE OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT VÄRDEPAPPERSREGLERNA I SÅDAN JURISDIKTION. I enlighet med vad HMS Networks AB (publ) (“HMS” eller “Bolaget”) tidigare har kommunicerat har Bolagets styrelse uppdragit åt Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) att utreda förutsättningarn

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORLINE BIOMEDICAL AB (PUBL)16.4.2024 14:40:36 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 14.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste: dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 maj 2024,dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget till handa senast måndagen den 13 maj 2024 (den s.k. avstämningsdagen). Anmälan kan göras via e-post till olle.sward.brattstrom@lindahl.se eller per post till adressen Advokatfirman Lindahl KB, att. Olle Swärd Brattström, Box 1203, 751 42 Uppsala. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”HMS Networks realiserar kostnadssynergier och initierar omstruktureringsprogram för att effektivisera organisationen”16.4.2024 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag - ”HMS Networks realiserar kostnadssynergier och initierar omstruktureringsprogram för att effektivisera organisationen”. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan som HMS Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 07:30 CEST, den 16 april 2024.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Halmstad, 16 april 2024 – Efter genomförandet av förvärvet av Red Lion Controls (”Red Lion”) den 2 april 2024 har HMS och Red Lion påbörjat arbetet med att realisera synergier mellan bolagen och offentliggör härmed tidiga kostnadssynergier. Som ett resultat av en stark organisk tillväxt d

Aktias delårsrapport för januari–mars publiceras tisdagen 30.4.2024 kl. 8.0016.4.2024 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 16.4.2024 kl. 11.30 Aktias delårsrapport för januari–mars publiceras tisdagen 30.4.2024 kl. 8.00 Aktias delårsrapport för januari–mars 2024 publiceras tisdagen 30.4.2024 kl. 8.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på Aktias webbplats på adressen www.aktia.com efter publiceringen. Webcast-sändning från resultattillställningen En direkt webcast-sändning arrangeras från Aktias resultattillställning tisdagen 30.4.2024 kl. 10.30. Verkställande direktör Juha Hammarén och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och kan ses som en direkt webcast-sändning eller en inspelning efter tillställningen på adressen https://aktia.videosync.fi/2024-q1-results. Frågor kan ställas skriftligt under den direkta webcast-sändningen. Presentationsmaterialet på engelska finns tillgängligt på Aktias webbplats www.aktia.com före resultattillställningen. Aktia Bank Abp Mera information: Oscar Taimitarha, direktör för inves

JLT Mobile Computers AB (publ) släpper årsredovisning för 202316.4.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 16:e april 2024 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023. Periodens resultat i korthet Orderingång 135,4 MSEK (165,7)Nettoomsättning 158,8 MSEK (167,2)Rörelseresultat 1,5 MSEK (6,3)Resultat efter skatt 1,6 MSEK (5,3) Kortsummering Sammantaget blev såväl orderingång som nettoomsättning för helåret 2023 lägre än föregående år, men de återhämtade sig båda två under årets sista kvartal och slutade högre än fjärde kvartalet 2022.Under året har OEM- och hamnsegmenten ökat med mer än 60 % från föregående år vilket har kompenserat en svag efterfrågan i transportsegmentet.Ett större amerikanskt transportföretag, även en betydande projektkund till JLT, ansökte om rekonstruktion (Chapter 11) i augusti. En effekt av detta är att JLT tappade försäljning om cirka 15 MSEK under 2023. Som en följd av detta har relaterade serviceavtal vinstavräknats och redovisats som intäkt på 3,

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye