Akademiska sjukhuset

Akademiska leder studie av förorenad mark i Falun

Dela
Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Efter nästan 1000 år av gruvdrift finns förhöjda halter av metaller i marken. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna. Resultatet ska bland annat användas för bedömning av hälsorisker och en översyn av lokala rekommendationer bland annat vid nybyggnation.
Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.
Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.

– Det är mycket positivt att vi fått statliga pengar för att genomföra undersökningen, den kommer att vara till nytta både för Falun och för andra platser med liknande förhållanden. I Falun finns sedan slutet av 90-talet lokala rekommendationer vid exempelvis nybyggnationer, odling, svamp- och bärplockning i områden med höga metallhalter. Resultaten av den här undersökningen hjälper oss att anpassa våra lokala rekommendationer, så att de är så aktuella som möjligt, säger Andreas Jansson, handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun.

Projektet ”Fördjupade undersökningar av förorenade områden, biotillgänglighet och exponering av metaller i befolkning ” ska bedrivas under 2023 och finansieras med 4,3 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, som är Region Uppsalas, Region Dalarnas och Region Gävleborgs medicinska resurs och finansieras via Sjukvårdsregion Mellansverige.

– I vårt uppdrag ingår rollen som oberoende expertstöd gentemot olika regionala aktörer när det gäller hur arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar människors hälsa. Vi ansvarar för projektledning och är även huvudansvariga för att göra hälsoriskbedömningar vad gäller befolkningens exponering för metallförorenad mark i Falu kommun, säger Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset.

Statens Geotekniska Institut (SGI) kommer att analysera och testa jord från olika platser i Falun. I SGI:s laboratorium i Linköping ska man undersöka förorenade jordpartiklars väg genom kroppen, i så kallade orala biotillgänglighetstester.

– Vi kommer att efterlikna den process som sker när man får jord i munnen och undersöka hur metaller frigörs i matsmältningssystemet och tas upp av kroppen, säger Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare vid SGI. Avsikten är att använda testet för att göra lokala hälsoriskbedömningar.

Dessutom kommer SGI att utvärdera en förenklad, mindre kostsam, metod för samma test.

Region Dalarna deltar i projektet utifrån uppdraget att stödja det folkhälsoarbete som sker i länet och som även rör miljörelaterad hälsa.För mer information, kontakta:

Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare, arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset
018-611 36 57
martin.tondel@akademiska.se  

Andreas Jansson, handläggare, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun
023- 828 26
andreas.jansson@falun.se

Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare, Statens geotekniska institut
0709-73 01 66
yvonne.ohlsson@sgi.se

Nyckelord

Bilder

Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.
Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.
Ladda ned bild
Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset. Foto: privat
Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset. Foto: privat
Ladda ned bild
Andreas Jansson, handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun. Foto: privat
Andreas Jansson, handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun. Foto: privat
Ladda ned bild
Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare vid Statens Geotekniska Institut (SGI). Fotograf: Stephanie Wiegner
Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare vid Statens Geotekniska Institut (SGI). Fotograf: Stephanie Wiegner
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare och 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 722 000 öppenvårdsbesök, 45 300 slutenvårdstillfällen och 32 200 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Forskare: Autolog blodstamcellstransplantation är säker och bör användas oftare vid aktiv ms26.9.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 2010 har cytostatika och autolog blodstamcelltransplantation, där stamceller tas från patientens eget blod, använts som behandling av ms i Sverige. Dock har osäkerhet funnits om hur behandlingen fungerar över tid. En ny Uppsalastudie visar att behandlingen kan ges på ett säkert sätt inom vanlig sjukvård. Forskarna anser att den bör inkluderas som en standardbehandling vid aktiv ms.

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn21.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Akademiska bidrar till införande av ny pacemakerteknik i Polen12.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under 35 år har Akademiska sjukhuset opererat in diafragmal pacemaker på över 40 patienter. Sjukhuset är ett av få centra i Europa med stor erfarenhet av denna behandlingsmetod. Sedan 2006 har, utöver patienter från Sverige, även patienter från Estland, Danmark, Norge, Polen, Ungern och England opererats med DP. Nu har ett samarbete inletts med neurokirurger vid Copernicussjukhuset i Gdansk för att införa operationstekniken i Polen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum