Här är finalisterna i Årets kompetenspris

Dela
Idag presenteras finalisterna till ‘Årets kompetenspris’ i Tech Awards Sweden, en utmärkelse och ett branschevent som arrangeras av TechSverige och Foundry. Fem bidrag har i år tagit sig vidare till en finalplats. De nominerade är; Digitalakademin (Google), Digital Mognad (Adda AB och SKR), Tech After School (Hello World!), Space Academy (Space) och #HackYourWorld (IBM, Ericsson och Drivhuset).

Årets kompetenspris belönar aktörer bakom lösningar och insatser som stärker hela techsektorns­ tillgång till kompetens. Pristagaren tar ansvar för att stärka branschens attraktivitet och arbetar aktivt med att täcka branschens stora kompetensgap genom olika aktiviteter, så som kompetens­utveckling och livslångt lärande.

I juryn medverkar bl a Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef, Nexer Group, och ordförande i TechSveriges IT-kompetensråd:

- Det var många starka bidrag i årets tävling och juryn hade en svår uppgift att utse finalisterna då konkurrensen var hård. Kompetensbehovet i branschen är oerhört stort och det är glädjande att det är både stor bredd och spets bland de tävlande. Vi kan även konstatera att det bedrivs många kompetensstärkande initiativ där fokus är på ungdomar, inkludering och mångfald vilket är lovande för framtida kompetensförsörjning i breda målgrupper.

Vinnaren presenteras på Tech Awards Sweden den 22 mars på Sergel Hub i Stockholm.

Finalister i kategorin ’Årets Kompetenspris’:

Digitalakademin (Google) 
"Digitalakademin” är ett utbildningsinitiativ startat av Google år 2015. Digitalakademins mål är att svenska företag och privatpersoner ska bli bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitalakademin erbjuder kostnadsfria onlineutbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier, försäljning online och säkerhet på nätet. Fram tills idag har över 250 000 företag och privatpersoner utbildats i digitala kunskaper, både online och via liveutbildningar. Digitalakademin driver olika satsningar för att nå olika målgrupper, exempelvis var Google ute på en digital turné förra året där 21 000 företag utbildades i digitala kunskaper i alla Sveriges 21 län. Digitalakademin samverkar även med Arbetsförmedlingen och driver plattformen Digitala jag, där individer kan lära sig om digitala verktyg på 12 olika språk. 

Digital Mognad (Adda AB och SKR)
 
Kommuner och regioner har tillsammans stärkt förutsättningarna att ta tillvara digitaliseringens möjligheter genom det nationella projektet Digital Mognad. 150 kommuner och regioner har under två års tid investerat drygt 22 000 timmar på utbildning och erfarenhetsutbyte med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Adda Kompetens. 5000 medarbetare och chefer i välfärden har deltagit på de utbildningar som projektet erbjudit. Kommuner och regioner har samlat sig kring den evidensbaserade modellen Digital mognad och har under hela projekttiden arbetat nära forskningskonsortiet Swedish center for Digital Innovation (SCDI). Projektet har delfinansierats av Svenska ESF-rådet. SKR och Adda fortsätter att vidareutveckla projektet genom en satsning på ett nationellt kompetensforum för kommuner och regioner samt ett partnerprogram för leverantörer för att möjliggöra och stötta offentlig sektors omställning i en digital tid. I de båda satsningarna beräknas man kompetensutveckla över 10 000 chefer, ledare och medarbetare i och för offentlig sektor under 2023. 

Space Academy (Space)
Space Academy startade januari 2022 och är en del av Space. Space Academys hela syfte handlar om att demokratisera tillgången till Techkunskap genom kunskapsutveckling, förebilder och nätverk och bidra till att få ut talanger till marknaden. Space Academy erbjuder inspirationskurser för skolklasser och tech-läger under skolloven för ungdomar 13-19 år. De lyfter inspiratörer från olika bakgrunder och roller samt lär ut kodning, spelutveckling och annat. Initiativen är kostnadsfria då de vill inkludera alla, oavsett bakgrund och ekonomisk kapacitet. För att öka mångfalden inom tech så har Space Academy fokuserat extra på skolor från socioekonomiskt utsatta områden.  

Tech After School (Hello World!)
 
Hello World! är en ideell förening som sedan starten 2016 har inspirerat och spridit kunskap om digitalt skapande och programmering för över 19 000 deltagare. Under 2022 har Hello World! utvecklat ett nytt, skalbart koncept “Tech AfterSchool” med kostnadsfria kurser på t.ex. fritidsgårdar, skolor och bibliotek, med målet att öppna dörren för fler och bredare grupper av barn och unga. “Tech AfterSchool” är en kunskapsfrämjande fritidsaktivitet med syfte att öka barn och ungas intresse för digitalt skapande och STEM-ämnena. Här får deltagarna kontakt med förebilder och mentorer eftersom kursledarna är timanställda högskolestudenter. De får också insikter i framtida yrkesmöjligheter genom inspiration och besök av medarbetare från partnerföretagen. Föreningens övergripande mål är att demokratisera tillgången till utbildning inom STEM och tech. Verksamheten angriper några av våra viktigaste samhällsutmaningar: Bristen på integration, ökad skolsegregation, utanförskap och kompetensunderskott inom tech. 

#HackYourWorld (IBM, Ericsson och Drivhuset)
 
#HackYourWorld är ett initiativ som riktar sig till gymnasieungdomar där IBM, Ericsson och Drivhuset arrangerar en trestegsraket med kickoff, bootcamp och hackathon för att väcka teknikintresset hos ungdomar. De får under hackatonet fokusera på lösningar för ett av FNs hållbarhetsmål. Flera av vinnarna har med stor framgång arbetat vidare med sina bidrag även efter tävlingen. #HackYourWorld har funnits i 6 år och intresset växer för varje år. Senast deltog 1000 ungdomar från 25 skolor i kickoffen. #HackYourWorld är kopplat till gymnasiets läroplan och deltagandet kan göras som ett led i undervisningen. Under både kickoffen och bootcampen får deltagarna lära sig om ny teknik, hållbarhet, hur man skapar en idé och hur man jobbar bra i team. 

_______


Juryn har bestått utav:
Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
Haval van Drumpt, vd, Tre Sverige
Joakim Djurberg, journalist, Computer Sweden / Foundry
Per Schlingmann, entreprenör, författare, föreläsare
Arash Sangari, programansvarig Startup Sweden, Tillväxtverket
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
Anna Eriksson, generaldirektör, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Lena Miranda, vd Linköping Science Park
Richard Oehme, senior rådgivare, Knowit Cybersecurity & Law
Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier, KTH
Johanna Giorgi, chief sustainability officer, Addsecure.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, TechSverige (juryordförande)

_______


Om Tech Awards Sweden:
Tech Awards Sweden är en branschtävling och ett event som arrangeras av TechSverige och Foundry. Syftet är att belöna och hylla företag, organisationer och personer som innoverar och skapar värde för sina kunder, medarbetare och för samhället i stort med hjälp av tech. I tävlingen finns priskategorierna: Årets hållbarhetspris, Årets säkerhetspris, Årets kompetenspris, Årets mest värdefulla användning av tech, Årets techföretag samt Tech50, en lista med de mest inflytelserika personerna inom tech. Vinnarna presenteras på ett branschevent den 22 mars på Sergel Hub i Stockholm. Läs mer på techawards.se

Kontakter

Bilder

Om

TechSverige
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.techsverige.se/

TechSverige är en medlemsorganisation för alla företag inom techsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för tech.

Vi är idag cirka 1 400 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare och är ett av nio samverkande förbund inom Almega.

Följ TechSverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TechSverige

Techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya toppnivåer22.11.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

En rapport från bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige visar att techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya rekordnivåer. Techbranschens omsättning 2022 landade på över 1000 miljarder kronor och bidraget till BNP uppgick till 350 miljarder kronor – vilket överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin. Det innebär skatteintäkter på över 150 miljarder kronor – mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.

Lansering av plattform för att främja digital kompetens13.10.2023 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag lanserar TechSverige "Digital Skills and Jobs Platform, Sweden" – en unik plattform som är en del av ett omfattande EU-initiativ för att främja digital kompetens och inkludering i Sverige och hela Europa. Plattformen ska utgöra det centrala navet för alla som söker kunskapsutbyte eller information om aktiviteter, insatser och utbildningar med målet att stärka sin egen eller andras digitala kompetens. Sverige är en av 21 medlemsstater inom EU som har lanserat sin nationella plattform.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum