Umeå kommun

Dragonens vård- och omsorgsboende satsar på att handleda SFI-studenter

Dela
Dragonens vård- och omsorgsboende satsar på att handleda SFI-studenter i syfte att lära ut det svenska språket. Satsningen bidrar till att eleverna utvecklar sina språkkunskaper samtidigt som de får en inblick i hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.
Maud Moström Andersson, undersköterska, är en av handledarna till SFI-eleverna.
Maud Moström Andersson, undersköterska, är en av handledarna till SFI-eleverna.

Just nu har två SFI-studenter praktik på boendet två dagar i veckan. De får genom handledning språkträning där de bland annat får lära sig vårdsvenska. Till sommaren har dessutom två SFI-studenter blivit erbjudna sommarjobb på boendet.

– Det är superroligt att vårt arbete med att handleda SFI-studenter bidrar till positiva effekter både för eleverna och dragonens boende. Att vi dessutom kan erbjuda två elever sommarjobb känns jätteroligt. Samarbetet med personalen fungerar väldigt bra och är en bidragande faktor till det positiva resultatet, säger Ammar Noori, enhetschef Dragonen vård- och omsorgsboende.

Maud Moström Andersson, undersköterska, är en av handledarna till SFI-eleverna.

– Det är både roligt och stimulerande att arbeta som handledare och få se elevernas utveckling, säger Maud Moström Andersson, undersköterska Dragonen vård- och omsorgsboende.

Maud menar dock att det är viktigt att inte glömma syftet till varför eleverna är på boendet. Fokus på elevernas praktik är att lära sig språket och är därför inte med i vårdarbetet, men eleverna får ändå en god inblick i hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.

– Vi är väldigt noggranna med att eleverna är där för att lära sig språket och ska därför inte utföra vårdarbete. Vi har dock vid enstaka tillfällen låtit eleverna följa med i vårdarbetet för att se hur det fungerar. Även om huvudsyftet är att stärka språket är det också viktigt att eleven får se hur vi arbetar så att de förstår sammanhanget mellan teori och praktik, säger Maud.

Mer information

Ammar Noori
enhetschef
090-16 55 48
ammar.noori@Umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Maud Moström Andersson, undersköterska, är en av handledarna till SFI-eleverna.
Maud Moström Andersson, undersköterska, är en av handledarna till SFI-eleverna.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye