Region Norrbotten

Kostnader för inhyrd personal ökar

Dela
Alla regioner i Sverige har betalt mer för inhyrd personal under 2022 jämfört med året innan. I Norrbotten ökade hyrkostnaderna med 41 procent. Inom den psykiatriska vården i Norrbotten har dock hyrkostnaderna minskat med sex procent.

Mest ökar kostnaderna för sjuksköterskor och då särskilt inom primärvården.

– När vi tittar på vården i Sverige har det har aldrig funnits fler anställda, samtidigt som efterfrågan på vårdpersonal aldrig varit större. Pandemin har pressat verksamheterna under lång tid, vilket påverkat medarbetarnas arbetsmiljö och ytterligare försvårat vår möjlighet att bemanna, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan 2020 har de totala kostnaderna för inhyrd personal ökat varje år. Utvecklingen hänger till stor del ihop med att pandemin inneburit både höga sjukskrivningstal och behov av återhämtning hos de egna medarbetarna. Flera regioner har också behövt hantera uppskjuten vård genom att hyra in personal. Parallellt med stort behov av bemanning har den ökade konkurrensen om personal också inneburit att priset ökat under åren.

Tillgången till personal med rätt kompetens beräknas minska kommande åren. Inom tio år ökar antalet personer över 80 år med närmare 50 procent i Sverige, medan antalet personer i arbetsför ålder endast ökar med fyra procent.

Region Norrbottens mål är fortfarande att minska beroendet av inhyrd personal. Både för patienternas kontinuitet, personalens arbetsmiljö och den långsiktiga kompetensförsörjningen. Regionerna samarbetar för att minska sitt beroende av inhyrd personal i vården. Nu pågår ett arbete för att genomföra en gemensam upphandling av hyrpersonal i vården.

– Ett visst behov av inhyrd vårdpersonal kommer alltid finnas för att täcka arbetstoppar och särskilda behov. Men utvecklingen med allt fler bemanningsföretag har lett till en kostnadsdrivande situation som påverkar både patientsäkerhet och den anställda personalens arbetsmiljö. Genom en gemensam upphandling kan vi ställa tydligare krav på kvalitet och kostnader, och bättre styra hur hyrpersonal fördelas mellan regionerna, säger Pia Näsvall.

Kontakter

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye