Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsen möte 16 mars

Dela
Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 16 mars. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

Forskarskola

Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet föreslås starta en forskarskola i ämnet Nära vård. I forskningsskolan ska totalt åtta doktorander arbeta. Forskarskolan förväntas bidra till ökad forskning inom primärvård och generellt förbättrade kunskapsunderlag inom hälso- och sjukvården. En forskarskola stärker den akademiska kompetensen inom Norrbotten och säkrar därmed fortsatt genomförande av läkarprogrammet samt andra hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Region Norrbotten har gjort en uppföljning av förra årets arbetsmiljöarbete. Nu föreslås regiondirektören vidta åtgärder för att förbättra arbetet utifrån utvärderingen. Förbättringarna berör fyra områden:

  • Regionens medarbetarpolicy tillika arbetsmiljöpolicy är känd av alla medarbetare
  • En tydlig och dokumenterad uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
  • De som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga befogenheter och resurser
  • För att främja hälsa och förebygga ohälsa undersöker och riskbedömer vi arbetsmiljön genom arbetsmiljörond

Egenavgift för asylsökande

Region Norrbotten föreslås ansluta sig till Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation om egenavgift för läkemedel för de flyktingar som har ansökt om eller har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Beslutet innebär att de ukrainare som har sökt eller har uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv kommer ges samma förutsättningar, beträffande läkemedel, som de som befinner sig i Region Norrbotten som asylsökande.

Årsrapporter och årsredovisning

Divisionerna presenterar sina årsrapporter för föregående år, regionstyrelsen föreslås godkänna dem. Regionstyrelsen föreslås godkänna årsredovisningen för 2022. Ett separat pressmeddelande om resultatet i årsredovisningen kommer att skickas ut.

Kontakter

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye