Alecta

Alectas investeringar i amerikanska banker

Dela
Alecta redogör nedan för investeringar i amerikanska banker med anledning av att den amerikanska bankövervakningsmyndigheten Federal Deposit Insurance, FDIC, tagit kontroll över Silicon Valley Bank och Signature Bank.
  • Federal Deposit Insurance, FDIC har tagit kontroll över Silicon Valley Bank och Signature Bank, och insättarnas tillgångar garanteras. Åtgärden medför att Alecta nu värderar aktierna i de båda bankerna till noll.
  • Alecta påbörjade investeringar i Silicon Valley Bank under juni 2019, och gjorde den sista investeringen under november 2022. Total investering uppgår till 8,9 miljarder kronor. 
  • Alecta påbörjade investeringar i Signature Bank under januari 2016, och gjorde den sista investeringen under juli 2022. Total investering uppgår till 3,2 miljarder kronor. 
  • Totalt uppgår Alectas investeringar i Silicon Valley Bank och Signature Bank till 12,1 miljarder kronor. Det motsvarar ca 1% av Alectas totala förvaltade kapital på nästan 1200 miljarder kronor per 10 mars 2023 
  • Alectas finansiella ställning är fortsatt mycket stark och solvensen, dvs relationen mellan tillgångar och framtida åtaganden, är hög, 203% per 10 mars 2023, efter att värdet på Silicon Valley Bank och SignatureBank satts till noll. 
  • Alectas portfölj med noterade aktier har,efter nedskrivning av värdet till noll i Silicon Valley Bank och Signature Bank, som helhetunder 2023 gått upp drygt 3%, vilket motsvarar 16,5 miljarder kronor per 10 mars 2023. 
  • Det förlorade värdet i de amerikanska bankerna kommer att påverka Alectas kunders pensioner i liten omfattning. För kunder med den förmånsbestämdprodukten, huvudsakligen födda 1978 eller tidigare, påverkas framtida pensionsutbetalningarna inte alls av avkastningen på kapitalet. För ITP-kunder med premiebestämd pension kommer påverkan vara liten.Avkastningen på den premiebestämda produkten AOP under 2023 till och med den 10 mars, inklusive nedskrivning av de amerikanska bankerna, uppgår till 1,4% 
  • Alecta har även investerat 9,7 miljarder kronor i amerikanska FirstRepublic Bank där marknadsvärdet per stängning i fredags uppgår till 7,3 miljarder kronor. Marknadsvärdet på våra nordiska bankinneh av SEB och Nordea uppgår till ca 24,6 miljarder kronor. Tidigare har Alecta haft investeringar i Handelsbanken och Swedbank men avyttrade de sista aktierna under juni och juli 2022. 
  • Alectas investeringsstrategi för aktieportföljen, ca 40% av totalt förvaltat kapital, bygger på långsiktighet och en koncentration till ca 100 bolag, där vi är betydande ägare. Detta har tjänat Alectas kunder väl, med mycket hög kostnadseffektivitet och en avkastning som i genomsnitt varit ca 10,5% per år de senaste fem åren för aktieportföljen. 

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye